Visning  
Elektro & Belysning

Samsvarserklæring på eldre elektriske anlegg

      17 305     27 svar   
Avatar

sOPp

Høvding   
Installatørene er pliktet til å bevare kopi av papirene i 5 år etter endt arbeid på elektriske anlegg.

Men hva kreves hvis en kontrollør kommer til en installasjon som feks er 30++ år gammel. Hva kreves av papirer da? Og hva var kravene den gangen?
  1    Sitèr
Denne saken har 27 svar
Avatar
530trønder
Senior 
Så vidt jeg veit er annlegg gamlere enn fra 1991,er det ingen krav til dokumentasjon ut over kursfortegnelse. Smile
   Sitèr

Avatar
sOPp
Høvding  (trådstarter) 
Ok, skulle nesten bare mangle når det blir såpass gammelt. Var nok ikke så stramt regelverk den gangen heller.
   Sitèr

Avatar
Elektrodeal
Fersking 

Installatørene er pliktet til å bevare kopi av papirene i 5 år etter endt arbeid på elektriske anlegg.

Men hva kreves hvis en kontrollør kommer til en installasjon som feks er 30++ år gammel. Hva kreves av papirer da? Og hva var kravene den gangen?Det hele er veldig enkelt. Ja alle installasjoner idag skal det leveres samsvarserlæring, hvis ikke er det ikke dokumentert tilfredstillende, og dette skal eier og installatør oppevare i min 5år.
Når det gjelder gammel installasjon er det du som eier som er pliktet å se til at el installasjonen din er tilfredstillende, det er ditt ansvar i det store og hele.
Og mange krav for 30år siden er relevante, som tilfredstillende jording, alle kapslinger skal være hele etc.
Så pass på el anlegget, det er viktigere enn det meste annet i huset ditt;-)
   Sitèr
Signatur:
mvh
Thomas (ansatt i Elektrodeal og Evotech).

Avatar
sOPp
Høvding  (trådstarter) 
Jeg vet det, tenkte på hvilken dokumentasjon som kreves  Smile Og da er det tydeligvis 91 som gjelder.
   Sitèr

Avatar
elektrikern
Legende 
Kravet mht. samsvarserklæring kom vel i 1998 boka. Eier/ bruker skal ta vare på samsvarserklæringene så lenge installasjonen finnes, ikke bare i 5 år.
   Sitèr

Avatar
sOPp
Høvding  (trådstarter) 
Mulig det kom i 98, er det jeg lurer på  :)

Ja, eier skal det. Men firmaet som utfører arbeidet trenger ikke oppbevare kopi mer enn 5 år mener jeg på.
   Sitèr

Avatar
530trønder
Senior 
mulig kravet til samsvarserklering kom i 98,men krav til febdokk kom i 91.
å spørsmålet var vell når det kom krav til el-anlegg.og dette er det første kravet
som kom.
   Sitèr

Avatar
Forskaler`n
Veteran 
Har et bad som ble pusset opp av forrige eier i 2001. Har elektrikeren som la varmekablene plikt til å dokumentere at kobling og jording av anlegget er gjort korrekt. Hvor er det vanlig å jorde? Finner ingen jordkabel på sluket og det er heller ikke jordfeilbryter på kursen. I eierskifteforsikringsærlklæringen har forrige eier krysset nei på at det ikke er gjort endringer på elanl. av ham. Kan jeg kreve at elektrikeren(hvis jeg finner ut hvem) skal komme og innstallere jordfeilbryter/jording?
   Sitèr

Avatar
hans9001
Høvding 
Ble kablene lagt i 2001 da badet ble pusset opp, eller er de eldre? I 2001 var det krav til det du sier mangler.
   Sitèr

Avatar
elektrikern
Legende 
Elektrikeren skal etter alle jobber skrive ut en samsvarserklæring der det er beskrevet hva som er gjort, etter hvilken norm det er gjort. Der skal det også være sjekklister som omhandler planlegging og utførelse, samt sluttkontroll. I tillegg skal det være en egen beskrivelse som omhandler varmeanlegget. Alt dette utgjør dokumentasjonen og er kundens garanti for at installasjonsarbeidet er utført etter boka. Med denne tar altså firmaet ansvaret for det som er gjort. Hvis slike papirer ikke finnes så får du prøve å oppspore dem. Firmaet har plikt til å oppbevare slike papirer i kun 5 år, så hold oppe farta. Reklamasjonstida er vel også 5 år. Det er riktig at det er gått over 5 år nå men det er mulig at elektrikerfirmaet fremdeles har papirene. Når det gjelder jording så behøver ikke sluken nødvendigvis å jordes, normalt skal armering jordes hvis det finnes. Ved tynnstøp er det normalt ingenting å jorde.
Hvordan er gulvet bygget opp?
Synes at du for din egen sikkerhet skal montere jfb.
   Sitèr