Visning  
Grunnarbeider, mur og betong

Pris på sprengning av fjell på byggetomten.

 6 487     3 svar   
Avatar

GisleGiss

Aspirant   
Hei!

Vi må sprenge vekk ca. 400 kubikkmeter fjell på tomten.
Noen som vet hvor mye dette vil komme på?


     Sitèr
Denne saken har 3 svar
Avatar
ferale
Legende 
her rundt Bergen tror jeg det er mset vanlig å gi totalpris. Har fått noen tilbud men ikke i noen av de tilbudene, er det oppgitt noen pris per m3.
   Sitèr

Avatar
Thomas
Veteran 

Jeg ville aldri godtatt en totalpris. Alt skal deles opp i ulike arbeidsoppgaver og prissettes hver for seg.  Du skal også vite hvor mange kubikk det antas å være både med sprenging og bortkjøring. Mitt tilbud er delt opp i 8 punkter, hvor alle er grundig beskrevet.
Antagelser og vill gjetting på arbeidsmengden hører ikke hjemme hos et proft firma synes jeg.
   Sitèr
Signatur:
Dette er ikke lett...