Visning  
Grunnarbeider, mur og betong

Tor-Inge: Pris på sprengning av fjell på byggetomten.

 1 971     0 svar   
Avatar

Tor-Inge

Senior   
Våre priser var 180 pluss moms pr. m3 for sprenging, og 65 pluss moms pr. m3 for bortkjøring.

Dette var for ett år siden i Stavanger-distriktet.
     Sitèr
Denne saken har 0 svar