116,007    269    0  

thoran: Halvmoderne enebolig i Kongsberg

 827     Kongsberg     0
Hei,
Inspirert av alle de fine prosjekttrådene her inne tenkte jeg å forsøke å bidra med en selv :)

Vi har i noen år vært på utkikk etter tomt i Kongsberg, men det har vært svært lite tomter tilgjengelig de siste årene. I fjor høst ble det lagt ut tomter i et nytt byggefelt og vi bestemte oss for å dra å se på området selv om det i utgangspunktet var litt dyre tomter for oss der.

I mine øyne er området ett av de siste relativt sentrale ubebygde områdene i Kongsberg, som også ligger på rett side av byen med tanke på solforhold.

Tomten er ca 710m2, svakt skrånende, og ligger vestvendt med (meget) gode utsiktsforhold. Det er ca 2 km til byen, men ganske mange høydemeter oppover i åsen.

Jeg legger ut tegningene nå og lover å komme med mer informasjon i løpet av kort tid.

Selv er vi veldig godt fornøyde med tegningene :)

thoran: Halvmoderne enebolig i Kongsberg - Øst.jpg - thoran
thoran: Halvmoderne enebolig i Kongsberg - Sør.jpg - thoran
thoran: Halvmoderne enebolig i Kongsberg - Vest.jpg - thoran
thoran: Halvmoderne enebolig i Kongsberg - Nord.jpg - thoran
thoran: Halvmoderne enebolig i Kongsberg - Hovedetg.jpg - thoran
thoran: Halvmoderne enebolig i Kongsberg - Underettg.jpg - thoran
thoran: Halvmoderne enebolig i Kongsberg - Garasje.jpg - thoran
Signatur

Jeg valgte å kalle huset "halvmoderne" i tittelen. Hva synes du er riktig beskrivelse?

  • Tradisjonelt
  • Halvmoderne
  • Moderne
  • Ingen av alternativene over


  (trådstarter)
   #1
 827     Kongsberg     0
Når vi kjøpte tomten var det bare skog i området og ingen utsikt. Det var også vanskelig å se hvordan tomten egentlig ser ut ettersom det kun var en pinne som markerte midten av tomten. Nå er alle veier sprengt ut og planert (men ikke ferdig) og det er hugget mye trær i området. Vi kjøpte på en måte tomten litt "i blinde", men vi er meget godt fornøyd med at vi valgte den tomten vi gjorde nå som vi ser hvordan det har blitt.

Valg av husleverandør/entreprenør har vært en lang prosess for oss. Som mange andre trålet vi det vi fikk tak i av huskataloger for å finne inspirasjon. Det var ingen hus vi fant som "sa pang", men mange ga oss inspirasjon til veien videre.

Vi ønsket i utgangspunktet og bygge et elementhus, så vi gikk i dialog med to leverandører vi hadde et godt intrykk av. Begge disse tegnet hus for oss basert på våre ønsker, men vi synes ikke de traff veldig godt noen av dem.

Den ene tegnet ett fint hus for oss, men det viste seg å bli for dyrt. De hadde heller ikke vært på tomten vår, noe vi som gjorde oss litt usikre. Vi hadde en positiv dialog med dem, men kom frem til at de ikke kunne tegne det vi var ute etter innenfor vårt budsjett. I ettertid ser vi at huset de tegnet heller ikke ville passet på vår tomt og er derfor glade for at vi droppet denne leverandøren. 

Den andre leverandøren tegnet et hus vi ikke likte og de tok heller ikke hensyn til et par helt konkrete løsninger vi hadde bedt om. Vi sendte senere tegningene fra innlegget over til denne leverandøren og ba dem tegne noe liknende og prise dette for oss. Etter lang tid fikk vi tegninger som var nesten identiske (ikke nok endret til å unngå brudd på rettigheter), men huset var gjort en god del større. Vi ga beskjed om at dette ble for stort for vårt budsjett. Etter en ny omtegning var huset fortsatt for stort, men vi ba da om en pris på det de hadde tegnet ettersom de viste hva vårt budsjett var og derfor i våre øyne ikke burde kaste bort både sin egen og vår tid på å tegne for dyre hus. Som ventet ble huset flere hundre tusen for dyrt for vårt budsjett.

Ved en tilfeldighet så vi at byens største entreprenør (for privatboliger) hadde et sammarbeid med en lokal sivilarkitekt. Sammen tilbød de befaring på tomt/møte og gratis husskisser basert på dette. Det var ingen forpliktelser for oss, men entreprenøren ville eie rettighetene til tegningene dersom vi ikke ønsket at de skulle bygge for oss.

Dette tilbudet benyttet vi oss av. Befaring med arkitekt og entreprenør på tomten ga oss en trygghet og når vi fikk skissene var de midt i blinken for oss. Vi valgte derfor å jobbe videre med denne entreprenøren. Etter flere meget positive møter og mange gjennomganger/endringer i tilbud valgte vi rett før ferien å signere en kontrakt med denne entreprenøren.

De skal levere alt fra og med murerarbeider til ferdig hus. Vi velger å kjøpe inn noen ting på egenhånd. Dette er:

* Parkett, som vi skal legge selv
* Fliser, som entreprenøren skal legge for oss
* Garderober
* Kjøkken, som vi monterer selv, men rørleggerarbeider er inkludert i avtale med entreprenør
* Baderomsinnredning, som vi monterer selv, men rørleggerarbeider er inkludert i avtale med entreprenør

* Garasje, her skal vi gjøre alt selv.

Vi har invitert 7-8 ulike entreprenører til å gi tilbud på grunnarbeider. Kun 3 har valgt å levere tilbud. Disse har variert mye i pris. Det høyeste tilbudet var på 495.000 + mva mens leverandøren vi valgte endte med en pris på 263.000 + mva etter en liten runde med pruting. Dette er entreprenøren som har jobben med å lage infrastrukturen til tomteområdet så de har naturligvis en stordriftsfordel.


Kom gjerne med kommentarer/spørsmål. Det er vanskelig å vite hva folk ønsker å vite Smile
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 827     Kongsberg     0
Som nevnt får vi ganske bra utsikt fra tomten. Vedlagte bilde er ikke tatt på tomten, men fra en vei som ligger foran tomten. Veien ligger 2-3 meter lavere enn tomten.

Bildet er tatt på vårparten (med mobil) og snøen på motsatt åsside er Kongsberg Skisenter. Vi synes det er fint å se over dit om vinteren, spesielt på kveldstid når hele anlegget er opplyst.
Utsikt - Utsikt.jpg - thoran
Signatur
  (trådstarter)
   #3
 827     Kongsberg     0
Første bilde er tatt fra innkjøringsveien vår. Trærne på dette bildet står på vår tomt.
Det andre bildet er tatt fra "bysiden".
thoran: Halvmoderne enebolig i Kongsberg - Bak tomt 1.JPG - thoran
thoran: Halvmoderne enebolig i Kongsberg - Tomt 1.JPG - thoran
Signatur
  (trådstarter)
   #5
 827     Kongsberg     0
Tomten ligger på oversiden av fjellskjæringen på bildet. Tilkoplingspunkt for V/A ligger som dere ser på nedsiden. Vi velger derfor å bore gjennom fjellet for å trekke rør i stedet for å sprenge grøft ettersom vi ønsker å beholde høydeforskjellen.
VA tilkopling - VA 1.jpg - thoran
VA tilkopling - Tomt 3.JPG - thoran
Signatur
  (trådstarter)
   #6
 827     Kongsberg     0
Som tidligere nevnt skal vi bygge garasjen selv. I praksis betyr det at min far, min svigerfar og jeg skal gjøre det. Seniorene er begge ingeniører og har bygget hvert sitt hus og hver sin hytte. I tillegg har de ganske store mengder verktøy/maskiner ;)

Det kommer nok ikke så godt frem av tegningene over, men det er kun en boddel som skal ha underetasje. Det blir ca 10m2 bod i underetasjen.

Tanken er å bruke systemblokk for å å lage en murer som tåler tilbakefyllingen vi må gjøre for å kunne støpe garasjegulvet.

Signatur
  (trådstarter)
   #7
 827     Kongsberg     0
Hei igjen,
Jeg vil svært gjerne ha tilbakemeldinger på planløsningene og også fasadene dersom noen har noen gode tips eller kommentarer Smile
Signatur

   #8
 22     0
Interessant å følge! Kan du si noe mer om samarbeidet med arkitekten. Et kart over den planlagte tomta med omegn med himmelretninger gjør det enklere å vurdere tilpasninger og vurderingene. Det er fine trær du har på tomta. Har du tenkte å spare noen av dem?
  (trådstarter)
   #9
 827     Kongsberg     0
Hei stab.
Jeg har lagt ved situasjonsplan samt et plankart i dette innlegget. På plankartet laget jeg en rød firkant på vår tomt.

Når det gjelder samarbeidet med arkitekten så er det egentlig ganske enkelt å oppsumere :)

Vi møtte henne på tomten slik at hun skulle se den og danne seg ett inntrykk av hvordan denne burde utnyttes. Deretter hadde vi et to timers møte med henne hvor vi pratet om våre ønsker og krav til huset. Vi var godt forberedt til dette og hadde en klar tanke om hvilke rom vi ønsket å ha i de ulike etasjene.

Vi søker husbankfinansiering så livsløpsbolig (alle funksjoner på inngangsplanet) var en forrutsetning. I underetasjen var vi fast bestemt på å ha 3 soverom samt en stue. En ting som kanskje gjorde dette noe utfordrende (huset er jo ikke veldig stort) var vårt krav om at trappen ikke skulle komme ned i stuen nede. Vi ønsket veldig at stuen nede skulle kunne lukkes av slik at den blir attraktiv for ungene når de blir ungdom. Vår erfaring tilsier at ungdom ikke er like interessert i å samles der hvor noen foreldre sitter rett over eller under seg med et åpent trapperom i mellom.

Når det gjaldt det utvendige fortalte vi henne at vi ønsket at huset skulle helle mot det moderne, men at vi ikke ville ha flatt tak.

Etter dette møtet tegnet hun skisser.

Skissene var nesten identiske med tegningene jeg har lagt inn over. Det eneste vi har endret er å lage utvendig passasje fra terrassen til gårdsplassen samt å endre form på ett vindu.
Siste redigering: Wednesday, July 17, 2013 8:25:45 PM av thoran
thoran: Halvmoderne enebolig i Kongsberg - Situasjonsplan.jpg - thoran
thoran: Halvmoderne enebolig i Kongsberg - Plankart.jpg - thoran
Signatur