ANNONSØRINNHOLD

Varmepumper kan levere varme til vannbårne systemer som gulvvarme eller radiator, til tappevann eller til luft.

Publisert av NIBE

Skal du bygge nytt hus? Velg smart og energieffektiv oppvarming

Varmepumper gir god komfort med god økonomi også i nye boliger. Vi gir deg råd om hva som passer.

Boliger trenger oppvarming både til rom og til tappevann, og mange typer varmepumper kan levere begge deler. Den store fordelen sammenlignet med andre varmekilder som strøm eller ved, er at varmepumper sparer energi: Varmepumper gir 2,5 til 4 ganger så mye varme som hva de bruker i strøm. Varmepumper kan levere varme til vannbårne systemer som gulvvarme eller radiator, til tappevann eller til luft. De bruker fornybar energi som finnes gratis i omgivelsene våre, og derfor bidrar du også til et bedre miljø hvis du velger varmepumpe. 

Lønnsomt også i nye boliger

Energibehovet til nye boliger har blitt lavere etter at myndighetene skjerpet kravene i byggeteknisk forskrift fra 2016. Da ble også kravet til oppvarmingsløsning endret. For nye eneboliger og andre småhus holder det å ha elektrisk oppvarming og skorstein. Dette er billig å installere når boligen bygges, men gir full pris for strømmen hver måned i resten av boligens levetid.

Varmepumper krever høyere investering i starten, men vil spare energi hver måned. Kan varmepumpene spare nok energi til at du likevel går i pluss i løpet av varmepumpens levetid?

– Ja, i de fleste tilfeller. Det kommer an på type varmepumpe og faktorer som størrelse på boligen og hvor mange som bor der, sier varmepumpe-spesialist Morten Solsem. Han jobber hos importøren ABK, som leverer varmepumper fra Nordens største produsent NIBE.

Vannbåren varme gir god komfort og maksimal energisparing

For nye boliger er det mest aktuelt å velge varmepumper som leverer til vannbårne systemer, det vil si til radiatorer, gulvvarme eller viftekonvektorer og til varmt tappevann. Da kan varmepumpene varme opp både rom og varmt tappevann. De typene varmepumper som passer til dette i nye boliger, er:

  • bergvarmepumpe, som henter varme fra energibrønner boret i bakken,
  • luft-vann-varmepumpe, som henter varme fra uteluften, og
  • avtrekksvarmepumpe, som henter varme fra brukt luft i boligen din.

Bergvarmepumpe er den beste løsningen

Bergvarmepumpe stående i hobbyrom/snekkerverksted
Bergvarmepumper gir høyest energisparing, er robuste og har lang levetid.


Bergvarmepumpe er det jeg vil anbefale venner og kjente som skal bygge hus, sier Solsem. Bergvarmepumper gir høyest energisparing, er robuste og har lang levetid - men de er også dyrest å installere.

– Selv for den som er veldig opptatt av lønnsomhet, er dette utvilsomt et godt valg for boliger på 250 m2 eller mer, fastslår Solsem. Han har beregnet lønnsomheten til ulike typer varmepumper etter at myndighetene skjerpet kravene. Med varmepumpe og vannbåren varme tillater byggereglene at du dropper skorstein, og det sparer du en del på. I tillegg slipper du kostnad til varmtvannsbereder fordi den leveres integrert i bergvarmepumpen.

Også for mindre boliger enn 250 m2 kan bergvarmepumpe være et gunstig alternativ.
– Spesielt hvis beboerne bruker mye varmtvann, hvis du har en utleiedel – eller hvis du er opptatt av en trygg løsning med god komfort, sier Solsem.

Stabil drift og lang levetid

Bergvarmepumper fungerer like godt hele året fordi temperaturen nede i fjellet er nokså konstant. De gir også muligheten for veldig rimelig kjøling via viftekonvektorer på varme sommerdager. Nye bergvarmepumper regulerer effekten trinnløst etter behov, og kan dekke opp mot 100 % av energien boligen din trenger til varmt tappevann og oppvarming. Bergvarmepumper har en forventet levetid på 15-20 år, mens levetiden for selve energibrønnen er 50-75 år.

– Det å bore energibrønn er alltid best hvis det er mulig, konkluderer Solsem.

Luft til vann-varmepumper

Bilde av Luft til vann varmepumpe stående bak skillevegg i inngangsparti
De beste luft til vann-varmepumpene er effektive helt ned til – 25 °C utetemperatur.


Hvis det ikke er mulig å bore energibrønn av hensyn til grunnforhold eller økonomi, er luft til vann-varmepumper et godt alternativ. Slike varmepumper henter varme fra uteluft via en utedel, og avgir varmen til varmt tappevann og romvarme. De kan installeres over alt, og sparer mye energi sammenlignet med elektrisk oppvarming. 

– Vektlegger vi bare økonomisk lønnsomhet, egner luft til vann-varmepumper seg best for nye boliger på 150 m2 eller mer, sier Solsem. Kostnaden er litt lavere enn for bergvarme, siden du slippe å bore energibrønn. Derimot er energisparingen litt lavere, fordi varmepumpen er litt mindre effektive når det er riktig kaldt ute.
– De beste luft til vann-varmepumpene er effektive helt ned til – 25 °C utetemperatur, poengterer Solsem.

Avtrekksvarmepumper er en kompakt alt i ett-løsning

Bilde av avtrekksvarmepumpe stående på kjøkken
: Til nå er det særlig profesjonelle utbyggere som har valgt avtrekksvarmepumper, fortrinnsvis til leiligheter og rekkehus


Det tredje alternativet for nye boliger er avtrekksvarmepumper, som gjenvinner varmen i brukt luft i boligen din. Da får du romoppvarming, ventilasjon og varmtvann fra én kompakt enhet på størrelse med et kjøleskap, og du trenger ikke utedel. 

– Avtrekksvarmepumper egner seg best for leiligheter og småhus opp til 200 m2, opplyser Solsem. Til nå er det særlig profesjonelle utbyggere som har valgt slike løsninger, fortrinnsvis til leiligheter og rekkehus. Avtrekksvarmepumper leveres med integrert balansert ventilasjon, og da har du kontroll på luftmengder og lufttemperaturer i boligen.

Du må tenke på varmepumpe tidlig i byggeprosjektet

Med vannbåren varme i boligen din får du et behagelig og godt inneklima i tillegg til lave energiutgifter. Du har også muligheten til å bytte energikilde hvis du ønsker det.
– Å bygge bolig er en langsiktig investering. Da er du gjerne opptatt av å sikre deg effektive, robuste løsninger og god komfort, mener Solsem. NIBEs varmepumper er tilpasset smarte hjem og kan styre varmeproduksjonen etter lavest mulig strømpriser.

Uansett hvilken type varmepumpe du velger, er det viktig at du tenker på dette så tidlig som mulig i byggeprosjektet. Hva du velger, avgjør hva slags praktiske hensyn du må ta. Skal du for eksempel ha bergvarmepumpe og bore en energibrønn på tomta, er det gunstig å gjøre dette før selve byggeprosessen starter.
– Kontakt en kompetent varmepumpe-forhandler så tidlig som mulig, og få hjelp til å finne og prosjektere optimal løsning for din nye bolig og dine behov. Vi har et nettverk av NIBE-forhandlere over hele landet, opplyser Solsem. Kjøper du bolig fra en utbygger, bør du diskutere alternative oppvarmingsløsninger så tidlig som mulig.

Få hjelp til å velge riktig varmepumpe

Vil du ha råd om hvilken varmepumpe du bør velge for din nye bolig? Kom i gang i dag – be om gratis ekspertveiledning.

Denne artikkelen er skrevet av NIBE.