137    1    0  

Bygge sammen garasje og hus - avstand til nabotomt?

 270     0
Vi har en frittstående garasje. På tegningen ser det ut som om den er integrert, men det er kun med et overbygg mellom hus og garasje.

Vi kunne tenke oss å utvide denne mot sør (ta noe av den lange innkjørselen) og bygge den sammen med huset.

Bygge sammen garasje og hus  - avstand til nabotomt? - 29A771A3-99F3-4D78-B5D3-944C584CFEAE.jpeg - Gullars

Tanken er da å ha bod og treningsrom i eksisterende garasje (dersom det er mulig), og etablere ny entré og ny garasje i den nye delen.

Bygge sammen garasje og hus  - avstand til nabotomt? - 4116166C-2F7D-4B40-B7B9-913673F0C26B.jpeg - Gullars

1) Gammel garasje er bygd helt på tomtegrensen i nord. Vil vi kunne beholde denne grensen hvis den bygges sammen med huset?

2) Kan jeg omgjøre gammel garasje til bod og treningsrom, eller må jeg ha garasje på hele det gamle garasjearealet samt det nye garasjearealet i front?

3) Tomten min går helt til blå linje til høyre i bildet (mener det er snakk om 2m). Kan jeg bygge den nye garasjen helt inntil denne linjen (skravert blått), tilsvarende som at den ligger på tomtegrensen i nord? I så tilfelle får jeg kanskje plass til en dobbeltgarasje…

   #1
 1,912     Sandefjord     0
Re treningsrom: tror jeg bare hadde innredet garasjen som treningsrom. Og ikke brukt tid på å søke om omregulering.

Re bygge 2 meter fra grense: man kan bygge nærmere enn 4 meter, men tror du trenger tillatelse fra nabo. I vår kommune er det et standardisert skjema som heter avstandserklæring eller noe slikt. Begynn gjerne med å lese på kommunens hjemmeside eller på dibk.no. Masse info der om hva man kan bygge med og uten søknad etc.