371    2    0  

disposisjon pga byggegrensen

 1     0
Heia. Noe tips hva man kan skrive når en søker disp pga byggegrensen?
Skal bygge ut på huset så det blir større, ett til Soverom, stue utvidet. Det blir ett bygg som står inntil huset vårt.
Men kommunen sier vi ikke skal skrive personlige grunner i disp? Noen andre forslag:?

   #1
 29     0
For å få dispans må du stort sett ha skriftlig samtykke fra nabo.
generelt så må du argumentere med hvorfor det å bygge nærmere naboen enn byggegrensen ikke strider med hensikten bak loven (Plan og bygningsloven). Brannvernhensyn må være ivaretatt (min 8 meter mellom bolighus, eller særskilte branntiltak slik som brannmur etc). Hvis det er mot vei, så kommer veiloven inn i bildet og forhold som sikt, av og påkjøring, framtidig utvidelse av veg etc må diskuteres.
   #2
 918     OSLO     0
Hvilken byggegrense? Mot nabo? Mot offentlig vei? Hvis det er nabo, så må dere se litt på hvorfor reglene finnes. Av hensyn til brannfare skal det f.eks være åtte meter mellom hovedbygninger, og dette løses ved å kreve fire meter på hver side av nabogrensen. Hvis det i praksis viser seg at naboen din har bygd på den helt andre siden av tomten, slik at det vil være 8+ meter mellom byggene selv om dere får bygge nærmere, så kan det være et argument. Men dere må normalt også vise hvorfor det er store fordeler med å bygge ut på denne siden av tomten, og ikke andre veien, og jeg vil tro det hjelper om naboen godkjenner det hele.