1,699    1    0  

eksempel på pris, lite liftoppdrag

 642     Trøndelag     0
hei,
Har en liten jobb (Ser for meg at det tar rundt 1 time), i trh.
Lift (12m), mann og utføring av jobben (gjøres med skrumaskin).

Hva kan noe sånt koste?
Noen som har forslag