2,865    6    0  

Håper noen kan gi et kjapt svar ang disp på reguleringsplan

 84     0
Vet det er i feil forum, men det er her det er mest aktivitet.

Vi skal på vising på en hytte i dag som ble bygd på 60 tallet og den sto da "øde" til. Sendte en mail til kommunen og spurte hvordan det var med eventuell utbygging. Hytten er i dag ca 30 kvm og noe liten.

Fikk da til svar


"Hytta ligg i eit område som er satt av til spreidd bustadbygging. Skal det gjerast noko her må det søkjast om dispensasjon fordi tiltaket er i strid med kommuneplanen. Ein dispensasjon skal sendast på høyring til fylkesmannen og fylkeskommunen."


Er dette bare å glemme eller lar slike ting seg ordne med noe fornuft. ser for oss å bygge på 20-25 kvm og kansje gjestehytte.  

   #1
 290     0
dette kan jeg ikke noe om.

Uansett anbefaler jeg at du skriver om overskriften til noe som sier noe om problemet ditt.
   #2
 752     0
Ring kommunen og spør dem, da får du et mer treffsikkert svar.

TechGuy har forresten rett, denne tråden blir mer verdifull for andre om du endrer navn på den  ::)
   #4
 752     0
Ja det fikk du på mail, og forteller at du må søke om dispensasjon. Men jeg ville ha ringt og forhørt meg om praksis, eller oddsen om du vil  ;D

Tilføyelse: Ring riktig avdeling i kommunen og hør om saksbehandlingstid, og hvilken erfaring de har for at dispensasjon blir innvilget i det aktuelle området.
jaf
   #5
 6,347     tromsø     0
Er området omregulert til turområde og kommunen helst ville ha fjernet hytta? Industri eller annet? Området er omregulert til annet en hytte.....Bolig? Når et område omreguleres vil kommunen ha hus som samsvarer med den nye planen.... Smile