8,985    21    0  

Hvordan gjøre det ved privat salg av bolig?

 10     0
Har bestemt oss for å selge boligen vår privat til en vi kjenner godt. Pris og slikt er avtalt og alle er fornøyde.

Spørsmålet er hva Dere anbefaler å gjøre ang. kontrakt og overtakelse? Frister mest å bruke type kontrakt som ligger på forbrukerportalen. Alle meglere og advokater vi har vært i kontakt med skal ha 15000,- for å ordne kontrakt/oppgjør. De hadde vært greit å spare desse pengene hvis mulig.

Har en fin dialog med kjøper og han sier jeg kan ta med hva jeg vil i kontrakten og slippe alt som evt måtte dukke opp i ettertid.

Noen gode råd her?

   #1
 672     Bergen     0
Vi solgte privat tidligere i år, men brukte da megler til å ta kontrakt og oppgjør, og angrer egentlig ikke på det. Synes den tingen var greit å få gjort skikkelig, og så fikk vi mulighet for å tegne eierskifteforsikring.
   #2
 974     0
Kontrakt er ei enkel sak så lenge begge partar er nokolunde ryddige i hovudet og de har tilgang til kontrakt(er) som er brukte før.

Det viktige spørsmålet er korleis oppgjeret vert ordna; dvs. kven som tek vare på pengane medan kjøparen ventar på tinglysinga og lån. Banken utbetalar ikkje lån før kjøparen har tinglyst skjøte; og seljaren gjev vanlegvis ikkje frå seg skjøte (til tinglysing) før han får pengar. Ein del av meklaren/advokaten sin funksjon er å "stå inne for" betalinga.

Greier kjøparen å skaffe pengane utan pantelån, er det enkelt. Då kan han betale deg, få skjøtet og få det tinglyst. Dersom han ikkje kan skaffe pengane, må han ha nokon til å garantere for seg (altså meklar/advokat). Sjølv om du kjenner kjøparen godt, og risikoen for at noko gale skjer er liten, er konsekvensen for deg stor dersom noko skulle kome på.

Før i tida (15-20 år sidan) var det kjøpar som måtte betale meklaren for å stå for transasksjonen. Då kunne kjøpar tene på å skaffe pengane før tinglysinga. Så vart dette endra til at det skal vere seljaren. No er det seljaren som tener på at kjøparen skaffar pengane. Motivasjonen frå kjøpar si side er tilnærma null.....

Og, ja... vi har kjøpt hus utanom meklar - den gongen kjøpar tente på å gjere det slik..  :)
   #3
 221     tja     0
Kan ikke være så vanskelig dette. Bruk banken som din "sekretær"..

Selg huset med kontraktklausul "som det står", deretter ber du banken opprette en sperret konto for innbetaling, der du mottar eller får overført penger når kjøper mottar nødvendige papirer som skjøte etc.

Selges båter i millionklassen mellom private parter på samme måte, og det er vel ganske så sammenlignbart.
   #4
 974     0

Selg huset med kontraktklausul "som det står", deretter ber du banken opprette en sperret konto for innbetaling, der du mottar eller får overført penger når kjøper mottar nødvendige papirer som skjøte etc.


Dette løyser ikkje problemet.
Problemet er at at kjøparen ikkje har pengar å setje på kontoen før han har fått skjøtet tinglyst. Når han kjem så langt som at han kan setje noko på kontoen din, treng du ingen sperra konto.

Nokre (ikkje alle) bankar tek seg av dette for låntakarane. Sidan det eigentleg er ein service til seljaren (ikkje kjøpar/låntakar, som er kunden deira) - og sidan bankar div butikk-  har eg eigentleg lita tru på at dei gjer det gratis.
   #5
 221     tja     0
Den sperrede kontoen tilhører ikke deg eller kjøperen, det er en klientkonto som tilhører banken, slik som også advokater har. Den eneste funksjonen denne kontoen har er å disponere penger til alt det kontraktuelle er i havn, så som skjøte, kontrakt, kvitteringer etc.

Bytt bank om de ikke klarer eller "vil" gjøre denne knøttlille operasjonen billig for deg. Som sagt gjøres det på samme måte ved båtsalg. Ingen fete gebyrer for det...

Kort sagt, forlang dette av banken din eller bytt bank.
   #6
 17     0

Har bestemt oss for å selge boligen vår privat til en vi kjenner godt. Pris og slikt er avtalt og alle er fornøyde.

Spørsmålet er hva Dere anbefaler å gjøre ang. kontrakt og overtakelse? Frister mest å bruke type kontrakt som ligger på forbrukerportalen. Alle meglere og advokater vi har vært i kontakt med skal ha 15000,- for å ordne kontrakt/oppgjør. De hadde vært greit å spare desse pengene hvis mulig.

Har en fin dialog med kjøper og han sier jeg kan ta med hva jeg vil i kontrakten og slippe alt som evt måtte dukke opp i ettertid.

Noen gode råd her?


Hei!
Er i samme situasjon som deg. Da jeg sendte forespørsel til eiendomsmegleren i banken vår så fikk vi dette svaret:

"Hei

Ja, dette er noe vi kan bistå med.  Oppgjør og tinglysning.  Vi trenger alle opplysinger om selger og kjøper og eiendommen som skal overdras.
Finnes det en takst trenger vi den også.

Honorar og gebyr for oppgjørs oppdrag beløper seg til kr.:

Provisjon                                    kr  25.000,-

Inneståelse                                kr    2.800,-
Sletting av ev.  pant              kr        500,-
Grunnboksutskrift                  kr        344,-
Kommunale oppl.                  kr    1.750,-

Rettsgebyr                                kr      1.935,-
Oppgjørgebyr                          kr    2.875,-

Totalt                                        kr  35.204,-

I tillegg eventuell takst og eierskifteforsikring.

Håper dette er av interesse "

Var veldig overasket at de vil ha provisjon på et salg de ikke hadde noe arbeid med! Er det vanlig?

Vurderer å bruke tjenester på denne siden:https://www.ao.no/
Noen med erfaring?   #7
 221     tja     0
Ved et søk på ordene privat salg bolig vil du finne mer om dette. Her er et eksempel fra et annet forum der noen har gjort akkurat det du vil gjøre.

http://www.tidssonen.no/forum/showthread.php?3421-Privat-kj%F8p-salg-av-bolig-erfaringer-tips-og-r%E5d!

At noen fremdeles går FEM PÅ disse grådige meglerne og advokatenes "formaninger" om å bruke tjenestene de tilbyr skal du ikke bry deg om. Som sagt selger du boligen din "som den står", og det skal da ganske så formidable mangler til før du havner i trøbbel. Og som vi vel "alle" etterhvert vet er sikkerheten du hadde ved å bruke megler eller advokat forduftet som dugg for sola uansett når noe går galt ved et boligsalg.

   #8
 119     Sørlandet     0
Banker har ikke konsesjon til å foreta oppgjør gjennom partene, så å bytte bank fordi de ikke vil bryte loven er vel litt drøyt? (Tenker da ikke på å fylle ut skjøtet, men selve oppgjøret). Meglere og advokater har klienkontot til formålet, og kan således hjelpe med trygt oppgjør. Her er det bare å sette dem opp mot hverandre og forhandle prisen ned.

Kjøpers bank vil i de fleste tilfeller kreve at dette skjer gjennom megler/advokat. Hvis ikke krever de som minimum at hjemmel står i kjøpers navn før de vil utbetale lånet. Dette er da en risiko for selger, da har gir fra seg hjemmel uten å få oppgjøret. I motsatt fall er det risiko for kjøper, da han betaler for en vare han enda ikke har fått (hjemmel). Dette er hvorfor man bruker mellommann (megler/advokat).
   #9
 221     tja     0
Du bytter ikke bank fordi de ikke vil bryte loven men fordi de nekter å utføre denne svært så enkle transaksjonen du beskriver for en billig penge. Altså en penge langt under 10-15000 som de fleste krever for dette. Det er ingen grunn til at noe så enkelt skal koste så mye.
   #10
 119     Sørlandet     0
Enig i at prisen er stiv, men det er en annen diskusjon. Det jeg vil frem til, er at den ene parten løper en risiko ved å gå utenom advokat/megler (bank inkludert, da de ikke har klientkonto). Når det går gjennom advokat/megler, vil aldri samme part (kjøper eller selger) sitte med både skjøte og oppgjør. Dette er hensikten med klientkonto. Da får selger først oppgjør når skjøtet er overført til kjøper.

Konsekvensene dersom du treffer på en luring, kan koste deg dyrt. Banken er ikke interessert i å ta denne risikoen, så da er det selger som må ta risikoen (gir fra seg hjemmel før han får oppgjøret). Da er faktisk kr 15.000,- en liten sum, selv om det nok er god timesbetaling for megler/advokat.

Banken gjør selvsagt transaksjonen som du skriver (forutsatt sikkerhet for lånet), men klientkontoen er det sentrale problemet. Der kommer konsesjonen inn, og den har ikke banken.

Her har du mye tørt lesestoff dersom du ønsker å lese mer rundt temaet: http://www.finanstilsynet.no/Global/Venstremeny/Rundskriv_vedlegg/2010/1_kvartal/Rundskriv_6_2010.pdf