#11
 253     Risør     1
Hei.

Støtter absolutt KarstenBeate her. Det er ingenting som sier at en w-stol ikke nødvendigvis bruker innvendig bæring, når det først ligger en vegg i senter som det gjør her. Om konstruktør av takstolene i dette tilfellet har definert den som bærende er umulig for oss å sitte her og vite.

Jeg ville nok ikke gjort det om det var jeg som tegnet taket, men husk at mange sender tegninger rundt til produsentene med kun ETT fokus, og det er lavest mulig pris. Hvis du har to leverandører som da konkurrerer kan en av de lett finne på å definere den veggen som bærende, og dermed kanskje slippe unna med tynnere dimensjoner treverk, mindre spikerplater osv osv og dermed gi en lavere pris enn en konkurrent som ikke har gjort det. Det er ingenting feil med det, forsåvidt.

Defor, umulig å vite om den er definert bærende. Skal du finne det ut må du finne dokumentasjonen fra tasktolprodusenten, eventuelt se etter stempler på takstolen.

Når det er sagt vil jeg nok anta at de er tegnet selvbærende, men å kunne si det sikkert er det ingen her som kan.


Signatur

   #12
 24,743     Akershus     0
Enig i at vi ikke kan vite. Nå synes siste taler å representere takstolnæringen og bør slik tillegges vesentlig vekt.

Det fremmes endel synspunkter mhp mulig kostnadsreduksjon ved bruk av en indre bærevegg. Kan du beregne to takstoler:

- en vanlig w-takstol med 7,5 m spennvidde som her, kun opplagring på yttervegg.
- deretter "samme" takstol, men nå med ytterligere opplagring midt på. Hva blir forventet kostnadsreduksjon?

Finnes noen kjente eksempler på en slik kostnadsreduserende konstruksjon?
Signatur
  (trådstarter)
   #13
 40     0
Det er et kaldloft over denne etasjen altså. Av den veggen som går der har vi altså tenkt å ta bort ca 2,8 meter og flytte den ca 1,4 meter utover. Retningen på w-stolene er som den rød pila.

Det er ingen stempler på dem som vi finner. Veggen er ikke absolutt midt i huset, men ca 20 cm til siden, om det skulle ha noe å si. Huset er fra 74, et saga-hus visstnok, og har fått takstein en gang de 10 siste åra.

Kommer en tømrermester innom i dag, så da får vi vel høre fasiten Smile
   #14
 24,743     Akershus     1
En mulighet kan være en drager på loftet der bæreveggen forsvinner.


Ser det finnes noe som heter Saga hus as. Kanskje leverandøren har noe info?
Signatur
   #15
 253     Risør     1

Enig i at vi ikke kan vite. Nå synes siste taler å representere takstolnæringen og bør slik tillegges vesentlig vekt.

Det fremmes endel synspunkter mhp mulig kostnadsreduksjon ved bruk av en indre bærevegg. Kan du beregne to takstoler:

- en vanlig w-takstol med 7,5 m spennvidde som her, kun opplagring på yttervegg.
- deretter "samme" takstol, men nå med ytterligere opplagring midt på. Hva blir forventet kostnadsreduksjon?

Finnes noen kjente eksempler på en slik kostnadsreduserende konstruksjon?


Som sagt regner jeg med at denne er selvbærende. Man klarer fint en 7,5meters takstol som w selvbærende, selv med kun 36x98 som dimensjoner, så her er det nok ikke noe å spare på bæring. Det jeg skrev var mer en generell kommentar til utsagn om at w-stoler "alltid" er selvbærende, og en del andre bastante utsagn.

Så for å spesifisere, jeg mener at i aktuelt tilfelle er ikke dette en bærevegg. Det er lite sannsynlig.
Men at det absolutt IKKE er det ville jeg aldri kunne garantert herfra.
Signatur
   #16
 24,743     Akershus     0
Meget mulig jeg har en for bastant tone, beklager det. Her har jeg nok ikke tatt nok forbehold.

Jeg har i signaturen angitt at jeg kun er amatør og "synser" kun som amatør innen alle disipliner.

Her har to forumdeltakere oppgitt at bæring på midten av en vanlig W-takstol ikke er usannsynlig eller uvanlig.

Jeg har bilde-googlet "W-takstol" og "W-truss". Jeg fant én illustrasjon der en antydet en midtbærer, men ellers uten noen informasjon og én der det var noen litt skjeve, W-stoler på deler av taket med bærevegg under. Der var stavene trukket slik at de traff undergurten over bæreveggen. http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/195770-borttagning-av-barande-vagg-satta-avvaxling-pa-vinden.html

Jeg håper fortsatt noen kan vise til flere eksempler der en vanlig W-takstol for kaldt kryploft  er dimensjonert for og krever, en understøttelse av undergurten under midten.Signatur
   #17
 253     Risør     1
Hei.

Jeg har ingen interresse av å hente fram eksempler, som sagt er en 7,5 meters w-stol som her absolutt sannsynligvis frittbærende. Det som ikke er bra er utsagnet om at "alt på innersiden av ytterveggene" kan rives, siden dette er en W-konstruksjon.
I mange tilfeller, også dette, er ikke huset bare en ren firkant av yttervegger. I dette tilfellet mangler det bæring i T-området. Det er, som trådstarter skriver, lagt inn dragere på loftet for å løse dette. I mange slike tilfeller kan det være hensiktsmessig å føre bærepunkter ned inne i huset. Enten for å redusere spennet på dragerne, eller for å slippe å doble/triple takstolene som bærer dragerne, eller for å slippe kinkige beslag-løsninger. I slike tilfeller vil en som bruker innvendige bærepunkter kunne lage en billigere løsning enn en konkurrent som bare baserer seg på bæring i ytterkant. Er det tilfellet vil en som tenker at han kan "rive alt av vegger innvendig" få en baksmell.

Nå er ikke det aktuelt på nøyaktig den veggen som vurderes revet her, men som sagt var det mer det generelle utsagnet som nok folk bør være forsiktige med å ta for bokstavelig.
Signatur

  (trådstarter)
   #18
 40     2
Vi hadde tømrermester som var her og sa at vi skulle bare rive i vei, det var null problem. Den lille veggen er nå borte og alt står fortsatt sånn høvelig Wink