2,058    1    0  

Isolasjon og dampsperre gammelt hus

age
 61     0
Hei,

Jeg trenger råd og tips på isolering av gammelt hus.

Jeg har et tømmerhus på to etasjer fra 1936 hvor det pr. idag ikke er isolert. Det ble for noen år siden pusset opp innvendig i første og andre etasje. Men det ble da ikke brukt plast.

Huset skal nå få ny bordkledning. Det skal da lektes ut 10 - 12 cm for å få plass til isolasjon. Er det da mulig å ha dampsperre på utsiden av tømmerveggen før isolasjon og utlektigen? Jeg har også hørt at en ikke skal bruke plast men papp på gamle hus? Noen synspunkter på dette?

Mitt andre problem er 2 etasjen hvor yttertaket går igjennom nesten hele etasjen. Loft og tak er ikke isolert. Det ligger ikke dampsperre i taket i 2 etasje mot yttertak og loft. Er det mulig å legge plast evt. annen dampsperre på taktroen så lekte taket ut 6-8 tommer over tak troen for å få plass til isolasjon?

Fint om noen kunne gitt sine synspunkter på dette.