3,385    4    0  

Kost per kvm

 323     0
Jeg tror det er mange på dette forumet, særlig de som skryter av å ha bygget "3 etasjers glasshus med krokodilleskinnspanel på 400 kvm for under millionen", har et ganske lemfeldig forhold til hva som er tatt med i regnestykket, eller ikke har noe ordentlig regnskap i det hele tatt å støtte seg til. Jeg tar slike uttalelser med en god klype salt.

Hvis det skal være noe mening i å sammenligne kost/kvm, så må alle ha likt utgangspunkt for beregninger. Jeg vil si at pris per kvm/BRA for bolig over plate på mark er mest riktig, hvis ikke annet er oppgitt. Det kan også være interessant å vite kvm pris per kvm/P-ROM.

Definisjoner finnes her: http://www.geilobyggherreconsult.no/husbankensareal.htm

Tomteprisen er egentlig ikke så veldig interessant og burde ikke taes med i beregningene, hvis ikke oppgitt. Grunnforhold er veldig forskjellig fra prosjekt til prosjekt, og kostnader varierer tilsvarende - det er derfor IMHO det er mest interessant å sammenligne kvm-priser for bygg over plate på mark.

En annen ting er hva man tar med av innredning. Jeg vil si at når man beregner pris så skal alt av innredning (kjøkkeninnredning, baderomsinnredning, fastmonterte garderober osv) være med. Jeg er ikke helt sikker på om det er riktig å ta med verktøy osv man bruker til egeninnsats. Hva mener forumet?

Hva med forsikringer og avgifter? Driftsutgifter?

Hva med kapitalkost? Med mye egeninnsats så bruker mange 2-3 år på å bygge, da skyver de også ofte boliglånet foran seg, med de utgifter det fører med seg. En annen ting er mellomfinansiering - dvs at man sitter på et eksisterende boliglån på boligen man bor i. Tid er penger. Jeg mener at hvertfall kapitalutgiftene skal tas med, dvs hva man har betalt i renter mot et evt byggelån iløpet av byggeperioden, inntil lånet er konvertert til et annuitets- eller serielån.

Folk som diskuterer kost/kvm og slenger rundt seg med tall må hvertfall begynne å si hva som er tatt med/ikke tatt med i beregningene, og det er en forutsetning at man har et nøyaktig regnskap å støtte seg til, hvis ikke blir det å sammenligne epler og pærer.

My 2c
Signatur

   #1
 4,148     Oslo Vest     0
Et meget godt innlegg!!!

Ved å følge det som er skrevet her vil man være mer eller mindre istand til å kunne sammenlikne kvm pris. Noen velger dyre kjøkkenløsninger osv, men allikevel vil man kunne finne en realistisk pris på et NØKKELFERDIG hus. Jeg er enig at tomt og grunnarbeider holdes utenfor siden poenget er å finnes det som er felles for alle hus, nemlig hus over plate på mark. Finanskostnader SKAL være med. Ta også med utgifter til arkitekt, ansvarlig søker, prosjekterende osv.

Jeg ser derfor frem til å se hva man faktisk bygger for i Norge i 2009, og for den som gjør det, husk å si fra om det er gammel eller ny TEK 
Signatur
   #2
 5,416     Langhus     0
For de som gjør mye egeninnsats og bruker flere år på det MÅ jo man ta med finansieringskostnader. Blir jo fort renter i flere 100-tusen kroners klassen på et lån.

Garderobeskap, baderomsinnredning og kjøkken bør være med.

Jeg synes ikke man skal skrive verktøy inn i budsjettet, så sant det ikke blir "borte"/brukt opp i byggeperioden.

Signatur
  (trådstarter)
   #3
 323     0

Finanskostnader SKAL være med.


Eller kanskje ikke? Kapitalkost er avhengig av hvor mye som må belånes, og dette kan jo arte seg veldig forskjellig fra tiltakshaver til tiltakshaver - noen har sogar så mye egenkapital at de kan finansiere hele boligen med denne. Egentlig er det vel mest korrekt å beregne renteinntekter på kapitalen som er utestående gjennom byggeperioden, dvs hva hadde man fått i renter dersom tilsvarende beløp hadde stått i banken. Dette er det ikke så lett for hvermansen å beregne, så mulig det er best å holde kapitalkost utenfor. På den annen side så vil ikke da kostnaden med å bygge over en lang periode reflekteres, noe som også egentlig er feil.
Signatur
  (trådstarter)
   #4
 323     0
For mitt prosjekt (pågående - se blog på http://thisisit.no) så arter kost/kvm, etter foreløpige kostnader samt estimater på det gjenstående, seg som følger:

BTA:      494.43
BRA:      435.56
P-Rom:   323.10
S-Rom:   81.20 (areal for innebygget garasje er tatt med her)

Per kvm/BTA:                             12,087
Per kvm/BTA over plate på mark: 10,828

Per kvm/BRA                               13,721
Per kvm/BRA over plate på mark: 12,291

Per kvm/P-rom:                              18,497
Per kvm/P-rom over plate på mark: 16,569

Merk at sokkel beboerdel er etter disse beregingene uinnredet - hybel-leilighet er derimot innredet.

Mange utestående arbeider/kostnader er på fastpris, men noe er estimert, så det kommer sikkert til å smelle et sted.

Dette er et arkitekt-tegnet hus med etter min mening gjennomgående høy kvalitet, bygget etter TEK97, men med elementer fra TEK07 som balansert ventilasjon, 3-lags vinduer etc. Vedlikeholdsfri fasade. Vannbåren varme over hele huset, 2 energibrønner og væske/vann pumpe. KNX-styring av sterkstrøm. Cat6 flood-cabling. Lite egeninnsats utover å prosjektere selv (har forhandlet med og hyret inn individuelle aktører).
Signatur