#12
 24,793     Akershus     0
Under utsyn står:

§ 13-13 Figur 1: Tilfredsstillende utsyn innebærer at personer som oppholder seg i rommet skal ha god kontakt med det fri.

Signatur
   #13
 22,342     Akershus     0
Dette ble tolket strengt for noen år siden. Helt latterlig strengt. Aner ikke hvordan det er nå.
   #14
 6,009     Finnmark     0
Begynne med å lage kjellerstue/ekstra soverom, du lager vindu/lysgrav som oppfyller forskrift til rømmingsvei:

....etterpå søker du bruksendring fra eksisterende kjellerstue til hybel/hybelleilighet

Er ikke det letteste veien å gå?
Signatur
   #15
 24,793     Akershus     0
... som skal meldes av ansvarlig byggansvarlig og oppfylle TEK10. Kanskje får du disp, kanskje ikke.

En som har en godkjent sokkelleilighet i dag er rådet av teknisk i kommunen om for all del, ikke omklassifiser huset ditt fra 112 (eneb med utleiedel) til 111(enebolig). "Det kan være vanskelig å gjøre om fra 111tibake til 112"


Myndighetene synes vi har nok boligareal og ønsker ikke sokkelleiligheter.
Signatur
   #16
 6,009     Finnmark     0

... som skal meldes av ansvarlig byggansvarlig og oppfylle TEK10.


....jeg holder på med noe som er tilsvarende dette. Og jeg er selv byggansvarlig(inntil 30kvadrat meter i eksisterende bolig, 50 kvadratmeter garasje)
..... og det er ikke krav til TEK10, siden resten av huset ikke er det......
Bare tegning,nabovarsel,rømmingsveier, tilgang på sikringsskap/stoppekran
Vet ikke om kommuner skiller på det!

Nå sier jo de rød/grønne at det skal bli lettere å bygge, og vi trenger flere boliger!
Signatur
   #17
 24,793     Akershus     0
Er det omdisponering av mørkekjeller til nytt eget soverom du holder på med, eller noe som skal være godkjent for utleie?

Kravene jeg nevnte er min kommune om en sokkelleiliget som var fullt ut godkjent i 1980 (112), omgjort i 1998  til en 111 ved at kjøkkenbenken ble satt i garasjen.

"For å kunne bære kjøkkenbenken inn igjen i 2013 i pressområde med boligmangel: ansvarlig søker og TEK 10 "

Den står tom, 65 m2 flott boareal med utsikt, slik myndighetene ønsker det.
Signatur

   #18
 6,009     Finnmark     0
jeg skal legge inn som "medlemmenes prosjekt" når jeg har fått ok fra kommunen Wink
Signatur