#32
 1,231     Bergen     0

Eg synes du forvirrer meir enn du forklarer her  ;)

* Duggpunktet er bevart når du tar uteluft inn og varmer det opp

Fuktigheten (den absolutte) er det vel enklere å seie?

Duggpunktet er et mål på absolutt fuktighet ja. Hva som er enklest varierer nok fra person til person, det kommer an på bakgrunnskunnskaper.
   #33
 9,677     Kysten     0
Rf må da være det rette å bruke i forhold til å måle tørr/fuktig luft i inneklima. Satt inn i feks mollier diagram vises fysikken i det veldig enkelt.
   #34
 1,231     Bergen     0

Rf må da være det rette å bruke i forhold til å måle tørr/fuktig luft i inneklima. Satt inn i feks mollier diagram vises fysikken i det veldig enkelt.

Ja, det er aldri "feil" å bruke RH. Du kan regne deg fram og tilbake, så duggpunkt kontra relativ fuktighet er bare snakk om to måter å parametrisere den samme fysikken.

(mitt budskap her er å tenke duggpunkt utendørs og innendørs, og så regne om til innendørs RH)