#11
 1,749     Norge     0

Velger å blåse liv i denne igjen. Var i banken her om dagen, og ble da anbefalt å etablere selskap i forkant av dette prosjektet (grunnet skattemessige fordeler) , der min plan i utgangspunktet var å gjør dette som privat person, for så å etablere selskap i etterkant, nettopp av skattemessige fordeler. Jeg tenkte som så at jeg som privat person skattes kun 1 gang, mens som firma må jeg skatte dobbelt (først skatt av overskudd, så skatt av lønn) men forstår det slik at her tar jeg feil. Han mente at med et overskudd på over 1 mill. vil jeg uansett måtte skatte toppskatt som privatperson (nesten 50%) ergo det vil være gunstigere både skattemessig og risikomessig å etablere selskap med en gang. Hvordan kan jeg regne på dette og sammenligne disse 2 modellene?

(28%+28%)  kontra  (toppskatt ca. 50%) ?

Det er vel 28% skatt på gevinst ved salg av bolig. Så det lønner seg nok å selge som privatperson.
BM

HSt
   #12
 36,710     Lillestrøm kommune     0
Problemstillingen er om han regnes som profesjonell og at de dermed skattlegger hans innsats som arbeidsinntekt. Virker jo som banken er inne på denne tankegangen jeg tok opp tidligere.

En eiendomsmegler hørte jeg bodde et nomadeliv ved å bygge hus bo der ett år og selge mens han da planla det neste huset osv. På denne måten bygde han som privatperson og bodde seg over skattefritaksgrensene og fikk dermed ingen skatt ved salg.  Men ikke alle familier vil kanskje være med på dette ...

HSt
   #14
 36,710     Lillestrøm kommune     0
Selger du som privatperson men ikke har godkjent botid for skattefritak så er det skatt som finansinntekt du får det er 28% i år og 27% neste år. TS problem er om han regnes som en privatperson eller ikke. For den normale boligeier er ikke dette en problemstilling. Toppskatt gjelder lønnsinntekt.
   #15
 9,677     Kysten     2
Jeg ville solgt det som privatperson. Da er du friere i forhold til ansvar senere ved evt feil på boligen. Selg eiendommen gjennom megler med eierskifteforsikring.

Som profesjonell ( det blir du om du bygger det som et firma) så stiller du svaker ved skader som måtte oppstå overfor underentreprenørerer. Du må også avsette en viss prosent av salgssummen i x antall år som sikkerhet for den du selger til.

Du er uansett i en gråsone; privat/firma; når du ikke har planer om å bo der selv.
  (trådstarter)
   #16
 189     Nord-Norge     0
Jeg lurer bare på hva det var bankrådgiver mente da han anbefalte å etablere foretaket først som sist, grunnet skattemessige fordeler. Han snakket om toppskatt på nesten 50% som privatperson, men hvis det er snakk om kun 27-28% uansett så vil jo ikke toppskatt emnet være aktuellt? Forresten, regnes ikke gevinsten som inntekt ? Evt hva må til for at jeg ska toppbeskattes av overskuddet som privatperson?
HSt
   #17
 36,710     Lillestrøm kommune     0
Jeg så ikke i farten at det var trådstarter som hadde innlegget over igjen.

Jeg tror du skal se på problemstillingen rundt utleie: Leier en ut mer enn 5 enheter så får du overskudd beskattet som lønnsinntekt fordi de regner deg som proffesjonell og de regner dette som en jobb. Har du færre enheter blir det bare 27% skatt på overskudd arbeidet med utleie karakteriseres da ikke som en jobb.  Mitt og bankens problem er om du vil bli klassifisert som en profesjonell som har husbygging som jobb, i så tilfelle blir det toppskatt hvis du gjør det bra nok.

   #18
 47     Sunnmøre     0
Eg tenkjer fylgjande:

1. Du skal snikre ein del av bygget sjølv, og skal arrangere dugnad med kameratar for å bygge huset. Dette vil gi ein lågare byggekost for deg som privatperson enn ved eit aksjeselskap som skal leige arbeidskraft til alt. Når du så sel huset "med ein gong", altså utan at du har budd i huset; kan det tenkjast at skatteetaten meiner du skal skatte av gevinsten som om det var di lønsinntekt.

2. Du har tomt/kjøper tomt, engasjerar ein arkitekt som prosjekterar, engasjerar entreprenørar/handtverkarar til å utføre, og du sjølv gjer ingen ting anna enn å finansiere. Då vil dette vere som kapitalinntekt, og 28 (27%) skatt.

Dette er på ein måte to ytterpunkt, og dei fleste vil vel kanskje ligge litt i mellom. Det tryggaste vil vere å henvende seg til skatteetaten, og gjere ein avtale på førehand. Då kan du til dømes foreslå at du fører timer over medgått arbeid, og at ein i ettertid gjer ei vurdering av kor mykje av gevinsten som skal skattast som kapitalinntekt, og kor mykje som lønnsinntekt.

Hugs også på at det kan gå med underskot! Det er ikkje garantert gevinst ved sal av bustad......
   #19
 3     0
Hvordan gikk dette prosjektet for deg da? Trolig bra gitt boligprisutviklingen. Og hvordan endte skatten opp?
  (trådstarter)
   #20
 189     Nord-Norge     0
Gjorde alt privat, ble ikke et tema med toppskatt da overskudd ble begrenset (var vanskelig å selge).

Nå planlegger vi et større prosjekt (8-10 leiligheter). I den sammenheng lurer jeg igjen på hvordan man kan komme skattemessig best ut av det, mao. er det mulig å unngå beskatning 2 ganger dvs både på overskudd og på lønn? Har tenkt et par tanker:

1) Være 2 mann på et ENK , at byggeleder blir en ansatt i byggherres (mitt) ENK

2) Selge hele ASet (istedet for å bare selge leilighetene) til borettslaget

Noen med erfaringer eller innspill?