TSt
   #11
 14,682     0
Men må passe på at hvis forsikringsselskap er oppdragsgiver må de stå for alle "bestillinger". Er det ikke en taksmann inne i bildet ? I forsikringssak jeg har fulgt opp siste 3/4 år var det takstmannen og ikke selskapet vi kontaktet når vi mente at noe ikke var gjort korrekt og at det var så alvorlig at vi ikke bare snakket med entrepenør som hadde oppdraget.

  (trådstarter)
   #12
 65     0
Joda, det er en "takstmann" inne i bildet og han som fronter selskapet og er mn interface mot Tryg. Men problemet er at han i utgangspunktet ikke er uavhengig; han er ansatt i selskapet. Altså selskapets mann. Ei heller er han en normal takstmann, men en bygningskyndig uten bygningsteknisk utdannelse.
Et annet problem er at han nå også har sluttet i selskapet, så nå krangler jeg med folk som ikke har noen erfaring fra dette bygget. Og de bare synser, tror og mener.
   #13
 5     0
Det beste er å ta saken til finansklagenemda i første omgang.
Hvor store kostnadsoverskridelser er det snakk om? Har de fulgt alle søknadsplikter ovenfor kommunen. Hvor mye er skiftet ut?
Etc...
Hos oss var skaden anslått til kr 1,9 mill, noe som taktisk sett gjorde at man slapp unna fullt nybygg hos oss. Skaden viste seg i ettertid å koste 3.8 mill... Altså det dobbelte.... Det vil si at vi i utgangspunktet kunne krevd et nytt bygg, men hos oss var ikke det noe tema. Vidre har de unngått søknadsplikt og gjort en ulovlig gjenoppbygging med masse feil og slurv. Når det er ferdig skyldes det på at vi hadde et hus fra 1924, og ikke kan forvente at det skal være tett bla annet. Takstmann har vært svært lite imøtekommende... Det skal ikke my til før man må følge tek 10 ved gjenoppbygging. Best totalentreprenør har ikke problemer med å utføre ulovlige arbeider i alle fall, og jeg tror nok forsikringsselskaper spekulerer i å gjøre ting så billig som mulig da det i 9 av 10 tilfeller ikke går vidre og da blir den ene som de må til slutt ta tak i en dråpe i havet. Slik sparer de millioner og vi som har hatt uflaks sitter igjen med svarteper. Dersom man blir tilbudt et endelig oppgjør feks, vet forsikringsselskapet at de ikke har sitt på det tørre, og kan komme seg ut av saken på den måten, og forsikringstakere sitter igjen med alt ansvaret vidre...

   #15
 5     0
Dersom alle vinduer byttes i et rom, skal man feks følge tek 10 på det nye.
Absolutt alle typer bæring og binding er søknadspliktige arbeider. Også bjelkelag osv.
Hvor gammelt var bygget ditt?
Hos oss var det kryssende paneler på veggene som er både bæring og binding/avstigning.
Dette er revet uten å hverken bygges opp igjen eller prosjektert på annen måte. Vi har heller ikke fått dokumentasjon på dette.
  (trådstarter)
   #16
 65     0
Dette er gjenoppbygging etter en brann.
Temmelig store skader; hele toppetasjen/loftet er nytt, dermed med helt nytt tak etc. Videre helt nytt bad (det gamle ble revet helt ut til friluft) og masse gjenoppbygging av flere rom i 2.etg, samt vannskader i stue som medførte nytt innertak og ny parkett etc. Ny balkong og terrasse og 8 nye vinduer.
Beregnet i utgangspunktet til 1,6 mill, men det nærmer seg nå 2,5 - 3 mill. pga at de oppdaget flere skader underveis.
Huset er fra ca 1916, noe som har medført masse spesialtilpasninger (som de ofte ikke har villet gjøre i utgangspunktet, men jeg er en kranglefant...).

   #18
 7     0
Badet utløser søknadsplikt, og skal følge gjeldende tekniske forskrifter ved gjenoppbygging. Her bør forsikringsselskapet kobles inn da de har en egen norm de ønsker skal følges. Det skal være plass til å snu en rullestol, fall på gulv, høyde mot terskel, eget fall i dusj, osv. Det skal dokumenteres hva slags materialer de har brukt, sjekk særlig mot yttervegg, da det ikke holder å klaske på plater som kun smøres i skjøtene. Hos oss var ikke platene mot yttervegg godkjente uten å smøres med 7 lag membran, noe som ikke ble gjort. Hvordan er fuktsperren lagt i overganger mellom gulv, vegg og tak. Hvordan er det isolert mot grunnmur, etasjeskiller, tak. Utfør en trykktest med thermofotografering feks. Da ser man godt hvor problemene oppstår. Ser det er gjort mye arbeid hos deg med konstruksjon, så da er vel dette omsøkt hos kommunen. Men sjekk om de faktisk har fulgt forskriftene og be de redgjøre for hvordan de faktisk har utført arbeidet, og hvilke forskrifter de har fulgt. Hos oss var det bare humbug. De viste til teknisk forskrift, men utførelsen var helt anderledes og medførte at det må gjøres på nytt. De bare avstod fra å svare på henvendelsene, så vi måtte bruke forsikringsselskapet til å presse frem svar. Tok lang tid også dette... når skulle de vært ferdig hos dere? Dere har garantert krav på dagsmulkt etter den avtalte datoen, så det er bare å fremstille krav om dette. Siden det har gått så lang tid, er nok denne ganske høy også... dette er penger som direkte tilfaller dere, og som ikke har noe med selskapet å gjøre da dere nok ble tvunget til å underskrive kontrakt med de før oppstart.
Jeg har svært mye kjøtt på beinet når det gjelder en slik sak, så ikke nøl med å ta kontakt om du føler du står fast... det er viktig at takstmann har beskrevet gjenoppføringen riktig til den utførende part da de ikke har vært med på saneringen. Mye av ansvaret ligger på selskapets takstmann og hvilke føringer som er lagt for gjenoppføring.
Still et konkret krav i samråd med en takstmann etter å sjekket alt, og gi selskapet en uke til å komme med tilbakemelding. Uavhengig av tilbakemeldingen, så gå vidre med saken. De vil helt sikkert trenere vidre og ikke svare på alt.
Jeg vil sterkt anbefale deg til å finne en habil takstmann, sette deg inn i lover og regler selv, og sende en klage til finansklagenemda dersom de ikke godtar ditt krav. Da blir selskapet nødt til å sende inn all dokumentasjon de har i saken, og du får et større innblikk i hva som har skjedd.
Det pleier som regel å løse seg raskt, da selskapet innser at de ikke kommer noen vei dersom de ikke har helt rent mel i posen. Selskapet må innsende dokumentasjon iløpet av to uker etter nemnda har mottatt klagen, men behandlingstiden der er ofte opp mot 6 MNDR. Ingenting stopper opp i mellomtiden, heller stikk motsatt.
   #19
 7     0
Bad skal forresten ha lufting til avløp over tak samt ventilasjonsvifte for fuktighet ut. Det skal også være tillagt fra tilstøtende rom for å unngå vakum.
Dersom gjenoppføringen er av vesentlig karakter, er også hele bygget underlagt rehab iflg dagens forskrifter.