128    0    0  

NS3420- T fra 2015 Estetisk klasse

VT
 27     0
Har noen oversikt over de estetiske klassene som var i NS 3420-T fra 2015? Altså for maler?

Nybygg overlevert desember 2019 som tydeligvis har benyttet seg av den gamle norske standarden. 
Ønsker å lese det som står om de estiske klassene fra den tiden.