#11
 204     Østlandet     0

Vi selger noen tusen meter folie i året, og svaret er soleklart at det skal kun ligge
0,2mm byggplast over folien, som skal tapes i skjøtene.
Når det gjelder svikt i 6mm er ikke dette noe problem ned til 30 cm avstand mellom
skjøter på parkett, men det som ofte skjer er at underlagsmattene legges for tett,
slik at de klyver på hverandre...
Viktig at det også skjæres ut nok plass til koblingsklemmer og RKK kabel, slik at ikke
disse komme i klem mot underlagsmattene.
Saga parkett har oppgitt minst 50 eller 60 cm overlapp av skjøter og jeg har i alle fall tydelig svikt akkurat der jeg bommet på dette. Jeg la om et lite rom da jeg oppdaget dette og svikten forsvant.