#11
 4,148     Oslo Vest     0
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=90849

Informasjonsplikt, påseplikt og innsynsrett

Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for at de allmenngjorte vilkårene følges. Men flere andre aktører har plikter og rettigheter i denne forbindelse:

Den som engasjerer/bestiller et arbeid/en tjeneste fra en leverandør/entreprenør eller underleverandør har informasjonsplikt om disse bestemmelsene.

Hovedleverandøren skal påse at de allmenngjorte vilkårene følges av underleverandører og underentreprenører.

Tillitsvalgte i hovedleverandørens virksomhet kan begjære innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som utfører arbeid innenfor områder med allmenngjorte tariffavtaler.
Signatur

   #12
 5,725     0

250 kr timen +mva, da har de garantert lønn under minstelønna...

Det er vel 143 kr/time som er minstelønn i byggebranjen i dag for ufaglært, så det er vel teoretisk mulig.
Eg spurde han som var hos meg i fjor sommer, han fekk 140 kr/time sa han med 250/time fakturert ex. mva.
Det er jo ca. 70% (av lønn) igjen til å dekke avgifter og andre sosiale kostnader samt å drive firmaet, så det er mulig.

   #13
 5,725     0

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=90849

Informasjonsplikt, påseplikt og innsynsrett

Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for at de allmenngjorte vilkårene følges. Men flere andre aktører har plikter og rettigheter i denne forbindelse:

Den som engasjerer/bestiller et arbeid/en tjeneste fra en leverandør/entreprenør eller underleverandør har informasjonsplikt om disse bestemmelsene.

Hovedleverandøren skal påse at de allmenngjorte vilkårene følges av underleverandører og underentreprenører.

Tillitsvalgte i hovedleverandørens virksomhet kan begjære innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som utfører arbeid innenfor områder med allmenngjorte tariffavtaler.


Du har jo utelatt kven dette gjeld for.
Lengre opp i dokument står det:

Ansvar

Virksomheter som utfører slike arbeidsoppdrag har ansvar for at bestemmelsene i disse forskriftene gjennomføres. Ansvaret gjelder for arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten.

Igjen, dette gjelder ikkje for private, "kun virksomheter" etter mitt syn.
   #14
 4,148     Oslo Vest     0
Forøvrig så fremgår dette av byggeblankett 3425, i de tilfellene det er relevant for et prosjekt:

Punkt 17 Informasjonsplikt om lønns- og arbeidsvilkår:

Entreprenørens arbeidstakere skal minst ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskrifter. Det samme gjelder for entreprenørens underleverandører i alle ledd.

Forbrukeren skal sørge for at avtaler han inngår med andre entreprenører, skal inneholde tilsvarende bestemmelse om lønns- og arbeidsvilkår.
Signatur
   #15
 4,148     Oslo Vest     0


http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=90849

Informasjonsplikt, påseplikt og innsynsrett

Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for at de allmenngjorte vilkårene følges. Men flere andre aktører har plikter og rettigheter i denne forbindelse:

Den som engasjerer/bestiller et arbeid/en tjeneste fra en leverandør/entreprenør eller underleverandør har informasjonsplikt om disse bestemmelsene.

Hovedleverandøren skal påse at de allmenngjorte vilkårene følges av underleverandører og underentreprenører.

Tillitsvalgte i hovedleverandørens virksomhet kan begjære innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som utfører arbeid innenfor områder med allmenngjorte tariffavtaler.


Du har jo utelatt kven dette gjeld for.
Lengre opp i dokument står det:

Ansvar

Virksomheter som utfører slike arbeidsoppdrag har ansvar for at bestemmelsene i disse forskriftene gjennomføres. Ansvaret gjelder for arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten.

Igjen, dette gjelder ikkje for private, "kun virksomheter" etter mitt syn.Du tolker dette som du vil, jeg gidder ikke bruke mer tid, men det STÅR, DEN SOM ENGASJERER!

Dersom du velger å gjøre dette på din måte og tolke det på din måte er det opp til deg.

Du må gjerne lese dette som at du som forbruker kan engasjere polakker til å jobbe for under minstelønn uten at du som for forbruker har noe ansvar.
Signatur
   #16
 5,725     0
Eg tolker vel ikkje så veldig mykje, eg har vel sitert meir enn tolka.
Avsnittet du refererer til (og faktisk heile AML)  er som sagt irrelevant for oss forbrukarar i denne sammenheng.


Forøvrig så fremgår dette av byggeblankett 3425, i de tilfellene det er relevant for et prosjekt:
Punkt 17 Informasjonsplikt om lønns- og arbeidsvilkår:
Entreprenørens arbeidstakere skal minst ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskrifter. Det samme gjelder for entreprenørens underleverandører i alle ledd.
Forbrukeren skal sørge for at avtaler han inngår med andre entreprenører, skal inneholde tilsvarende bestemmelse om lønns- og arbeidsvilkår.


Denne er litt meir relevant, men kun for husbygging, ikkje det som var emne i denne tråden som eg forstår TS etterspør, nemlig håndverkertjenester.
Og les ein kva som står der, er det ingen undersøkelsesplikt for forbruker, kun krav til leverandører at de skal følge forskrifta.
Undersøkelsesplikt er det kun næringsvirksomheter som har (igjen etter mi meinig).

Var dette så klart som du hevdar, burde  jo dette lagt opp i dagen på mange nettsider og vore lett å finne.
   #17
 1,103     0


250 kr timen +mva, da har de garantert lønn under minstelønna...

Det er vel 143 kr/time som er minstelønn i byggebranjen i dag for ufaglært, så det er vel teoretisk mulig.
Eg spurde han som var hos meg i fjor sommer, han fekk 140 kr/time sa han med 250/time fakturert ex. mva.
Det er jo ca. 70% (av lønn) igjen til å dekke avgifter og andre sosiale kostnader samt å drive firmaet, så det er mulig.
70% ????

Med 140 kr i timeslønn så har du en ca kostnad på 180 kr medregnet feriepenger, OTP og arbeidsgiveravgift.
Da står det igjen 70 kr til å dekke: yrkeskadeforsikring, ansvarsforsikring, bedriftshelsetjeneste, verktøy etc etc.

Det holder bare ikke.

   #18
 5,725     0
Vanlig påslag for sosiale kostander er 30-40% (kilde: http://www.kunnskapssenteret.com/articles/3218/1/Beregning-av-sosiale-kostnader/Beregning-av-sosiale-kostnader.html)
Av 143 kr/time skulle 40% i tillegg bli  200,-
Da er det kr. 90000 (1800 timer a kr. 50) igjen på eit årsverk til å dekke verktøy og anna drift i firmaet.
Mulig? trur det, fett? Neppe. Lovlig? Muligens.
   #19
 1,103     0
Du må huske på at denne beregningen er på basert på et gjennomsnitt av kostnader. Kostnader i forbindelse med en håndverker er desidert blant de dyreste.

Dette er ikke mulig, jeg er selv arbeidsgiver og vet hva det koster hvis man skal følge reglementet
   #20
 5,725     0
Set opp eit reknestykke som du meiner er korrekt da, ikkje kun kom med påstanden "det er ikke mulig".