2,082    1    0  

sikringsskap på bad.... ups?

 227     Trøndelag     0
bygger nytt bad,  så en kjellernedgang med sikringsskap blir med, tanken min blir da å bare lage ett lite "rom" som er ca 30cm*80cm*240cm og smekke inn 70 dør, ok eller fyfy?


   #1
 1,806     Trondheim     0
kan du tegne en enkel skisse som viser skap og avstander til VVS utstyr?

I utgangspunktet så lager du ett eget rom i rommet. Det er i utgangspunktet ok.
Dette krever en risikovurdering og jeg ville ikke startet på dette før det er avklart med den valgte installatør.