269    7    0  

Sløyfer på tilbygg

 69     0
Hei godtfolk.
Jeg skal sette opp et tilbygg.
Huset har 11mm sløyfer på undertak av sutak.
Når jeg setter opp de nye takstolene vil en sløyfe etter dagens standard løfte lekter og taksten såpass mye at de ikke vil flukte med eksisterende tak.
Finnes det råd for slikt?
Kan like sløyfer brukes?

   #1
 6,453     Akershus     0
Dersom du legger forenklet undertak i form av duk, sparer du noen mm. Hvor tykke lekter har du?

Du kan selvsagt bruke samme tykkelsen, men enkelte leverandører av i allefall stein krever en viss sløyfetykkelse for å gi garanti. 


.thag
  (trådstarter)
   #2
 69     0
Sutakplatene er jo 3,2 mm tykke, så tror ikke det gir det store utslaget.
Lektene er 30mm, så kan ikke gå ned her heller.
Takstolene er forholdsvis komplekse på dette bygget, så vil helst unngå å endre på utformingen.
Det skal legges takstein der produsenten vil ha minimum 23mm sløyfer og 30mm lekter.

  (trådstarter)
   #6
 69     0
Har vært inne på tanken, men jeg har nok med tilbygget om jeg ikke skal endre sløyfer, lekter og takstein på 150m2 i tillegg.
   #7
 2,794     0
En forskjell på 12-15 mm blir neppe synlig om du tar overgangen litt gradvis. Enten ved å høvle ned lektene (eller sløyfene) noe (muligens ikke mulig pga utforming av taksteinene, når du allerede er nede på minste anbefalte tykkelse) på den første meteren av det nye taket, ta opp stein og lekter på en drøy meter og legge på en ekstra sløyfe/foring (12 mm på ytterste sperre, 6mm på den 60cm lenger inn), eller en kombinasjon av begge deler.