9,715    22    0  

Stygg el-feil...

 1,307     Hardanger     0
Signatur

   #1
 2,413     Ønsker ikke besøk av deg     0
Les spesielt på hva elektrikeren sier om hva folk bør være varsom på.... kinajall fra biltema, clas osv.

Tidliger eier kunne i ytterste konsekvens blitt tiltalt for mordbrann hvis den nye eieren hadde strøket med i dette elektro helvettet  ;D
   #2
 827     Stavanger     0
Nå selger jo Clas merket Elko som er et meget godt merke som selv mange elektrikere bruker til vanlig!
Signatur
   #3
 336     Oslo     0
Men, de selger endel annet også.
Signatur
   #4
 218     Haugesund     0
Men ærlig talt. Man trenger knapt å noen kunnskaper om elektrisk anlegg for å stille kritiske spørsmål ved det som er synlig i artikkelen. Det er utrolig rart at meglere ikke har noe ansvar i slike saker. Burde det ikke være slik at dersom megler ser ting som strider mot enhver fornuft, burde de ha et ansvar for å få inn eksterne fagfolk for å vurdere? Prøv å spør en megler om samsvarserklæringen etc. Wink
Signatur
   #5
 33     0

Men ærlig talt. Man trenger knapt å noen kunnskaper om elektrisk anlegg for å stille kritiske spørsmål ved det som er synlig i artikkelen. Det er utrolig rart at meglere ikke har noe ansvar i slike saker. Burde det ikke være slik at dersom megler ser ting som strider mot enhver fornuft, burde de ha et ansvar for å få inn eksterne fagfolk for å vurdere? Prøv å spør en megler om samsvarserklæringen etc. ;)


Megler skal ikke ha denne typen kompetanse da det er umulig å ha inngående kunnskap om alt som en eiendom innebærer (dreier seg tross alt om fagområder fra rørlegger, elektriker, tømrer, murer m.v.). Meglers rolle er den avtalerettslige delen mellom en kjøper og selger. Det er eier som selv skal gå god for eiendommens tekniske stand og utførelse. En ekstern person som megler kan ikke stå til rette på vegne av hva en annen part har foretatt seg.

Men på generelt grunnlag så vil en tilstandsrapport klare å fange opp deler av det åpenbare, selv om takstmenn heller ikke er trikkere. På generelt grunnlag så er slike saker ganske greie da selger har holdt tilbake uriktige opplysninger og da brennes de kjapt på bålet uansett Wink Men selgers opplysningsplikt overgår alltid kjøpers undersøkelsesplikt, så selger er det svake ledd. Det jeg reagerer mest på er at folk bruker lenger tid på å kjøpe seg en genser enn hva de gjør når de kjøper bolig  :-\
   #6
 24,800     Akershus     0

Det jeg reagerer mest på er at folk bruker lenger tid på å kjøpe seg en genser enn hva de gjør når de kjøper bolig  :-\


Ening i prinsippet her, men problemet er at (drømme)huset er solgt forlengst mens du har "genserpause".

Ellers er jeg ikke enig i at megler og takstmann skal gå helt fri for ansvar. Det normale er at kjøper sitter med skjegget i postkassa fordi han har undersøkelsesplikt -ofte uten reell mulighet for å kunne undersøke.

Taksmann og megler bør ha såpass kunnskap at de uten  problemer kan ha en klar formening om at "dette ser OK ut/dette ser suspekt ut".
Signatur
   #7
 3,997     Oppland     0
Dette har jo ingenting med inngående kunnskaper å gjøre, dette er jo fullstendig åpenbare feil jeg er sikker på datteren min på 11 ville påpekt!

Om man er så kunnskapsløs at man ikke skjønner at dette er livsfarlige feil bør man vel kanskje vurdere om det er på tide med et karriereskifte..

   #8
 33     0

Dette har jo ingenting med inngående kunnskaper å gjøre, dette er jo fullstendig åpenbare feil jeg er sikker på datteren min på 11 ville påpekt!

Om man er så kunnskapsløs at man ikke skjønner at dette er livsfarlige feil bør man vel kanskje vurdere om det er på tide med et karriereskifte..


Nå står det alltid opplyst at kjøper oppfordres til å undersøke det elektriske anlegget. Men ja, erfarne meglere fanger opp åpenbare feil/mangler og derfor er dette heldigvis ikke hverdags. Men den juridiske ansvarsfordelingen er komplisert. Skal megler stilles ansvarlig så betyr det samtidig at megler skal ha kompetase på nivå med trikker. Det samme gjelder feil på byggteknisk forøvrig. Rent praktisk sier det seg selv at en person ikke kan opparbeide seg den kompetansen sammen med bachlor i megling. Hvor lang skal da utdannelsen være? 15 år? Selv om dette er "grunnlag til å vurdere karriereskifte" i dine øyne, så vitner det dessverre om manglende forståelse for de juridiske komplikasjonene som ligger bak. Ting er ikke så sort/hvit som du ser det.
   #9
 24,800     Akershus     0

Nå står det alltid opplyst at kjøper oppfordres til å undersøke det elektriske anlegget.


Så kjøper, helt uten bachlor i bolig skal ha en formening om alt  med grunn/el/vann... mens megler ikke behøver annet enn å skrive regning?

Selvfølgelig kan det være sider det dette som megler/takstmann ikke kan forventes å ha oversikt over, men de løper tross alt ut og inn av salgsobjekter hver dag og burde være oppegående på en nivå tilvarende minst som en ytterst erfaren boligkjøper og også vite når en bør være forsiktig og hente inn mer ekspertise. "Megler" innebærer egentlig "megling" og skal ivareta begge parter i handelen.
Signatur
   #10
 911     Hordaland     0

Les spesielt på hva elektrikeren sier om hva folk bør være varsom på.... kinajall fra biltema, clas osv.


Det tenkes nok ikke på kvaliteten eller mangelen av den på disse produktene, men at de kan være tegn på at det ikke er faglærte som har vært å koblet på anlegget.