1,412    1    0  

Tilbygg: spørsmål om vanntilførsel, kloakk og ventilasjon.

 14     0
Hei!

Har planer om å bygge et tilbygg på nytt hus satt opp i 2012, og vi lurer på om det er kurrant å splitte vanntilførsel/kloakk på utsiden av huset, for å fremføre nytt opplegg til tilbygget(tilbygget er toppdelen av den vedlagte tegningen med vindfang/vaskerom/bod).

Dette isteden for å hente det fra eksisterende teknisk rom, da det blir veldig krunglete og medfører mye riving innvendig.

Ifølge han som har gravd på tomten her, skulle det ikke være noe problem, men greit å sjekke litt rundt.

Lurer også på hvilke krav det er til ventilasjons-løsninger i et slikt tilbygg.
Tilbygg: spørsmål om vanntilførsel, kloakk og ventilasjon. - tilbygg.jpg - Anonym

   #1
 2,794     0
For kloakken sin del er det vel problemfritt. For vannet, så vil det medføre behov for en ekstra stoppekran innvendig i tilbygget; det er vel greit nok, men problemet blir om du har vannmåler -da må du ha en til, og sannsynligvis ekstra gebyrer, både i oppkobling og årlig bruk. Eventuelt trekke rør ut av huset igjen fra innsiden av stoppekran og måler.