1,591    0    0  

Tips til løsning for innbygging av innsats ovn eller frittstående ovn

 2     0
Hei,

Vi er i gang med vårt byggeprosjekt og håper noen kreative sjeler her inne kan gi oss tips til hvordan vi skal løse det best med plassering av vedovn mellom spisestue og stue i 1 etasje. Vi har en skjult ståldrager i taket som spenner seg i lengderetning av huset. Midt i huset ca mellom spisestue og stue vil det komme en søyle i stål som vil ta opp spennet for ståldrager i tak. Vi tenker at siden vi skal ha isolert stålpipe at det er fornuftig å plassere denne sammen med søyle, slik at det er mest samlet på en plass. Ideelt ønsker vi oss en innsatsovn som man kan se fra flere sider. Gjerne fra spisestue og stue. Da ser det ut til at vi må bygge ut en god del inn i rommet for å få skult søyle, stålpipe og plass til montering av innsats. Så slik sett er det vel enklest med en frittstående ovn med pipen ned på topp. Vi ønsker gjerne tips til om det er andre som har vurdert tilsvarende løsninger og om dere har innspill eller tips til oss.

I vedlagt arbeidstegning ser dere hvor jeg har uthevet med gult. Der kommer søyle som tar opp for spenn i ståldrager tak. Rett utenfor denne har jeg tegnet inn en rød firkant hvor stålpipe antakeligvis vil komme ned.
Tips til løsning for innbygging av innsats ovn eller frittstående ovn - Modifiser arb tegning 1 etg.png - Lassis