klt
   #11
 436     oslo     0
gips, 40kr m2 (uten arbeid)
maler 135kr m2 sparklet malt. 1m utvendigt hjørne = 1m2. Ikke listefritt.