4,383    5    0  

Vente ett år med å sparkle/male gipstaket?

 125     0
Leser at det ofte sprekker opp i taket på nybygg. Er det da bedre å vente ett år og sparkle og male da? Mulig jeg spør dumt nå, men har ikke noe imot at taket ser uferdig ut. Men veggene må tas med en gang, så mulig det er best å gjøre alt samtidig?

   #1
 421     Rogaland     0
Gjør det ferdig nå.
Det er som regel i overgang mellom tak og vegger ved listefritt at fugene sprikker. Brukes det akryl, er det lett å skrape vekk, og enkelt å legge inn en ny fuge, så er det som nytt igjen.
Eller så kan du bruke sikaflex, den er litt mer elastiske og tåler litt mer bevegelse uten at den sprikker opp, men den er mye tunge å jobbe med.
Malerene bruker akryl, det er enkelt og kjapt, og lett å fikse opp om det eventuelt skulle sprikke.
   #3
 176     ski     0
innvendige hjørner bør strimles, ikke fuges for å minimalisere oppsprekking
det gjelder spesielt takvinkelen da slipper du unna det meste.
akryl brukes kun ved kjappe løsninger, små kriker og kroker
Signatur
   #5
 5,188     Østlandet     0

Legg stålband bak platene i hjørnene. Det binder det sammen og gir mindre bevegelse.
Stålband?
Signatur