98    5    0  

Herdetid før flising

 1     0
Jeg har bygget opp gulvet i dusjen (for å skjule rør fra vaskemaskin ol) og støpt en såle oppå, den er 0,5 kvm i 2 cm tykkelse.
Brukte en B30 fra obs, og hadde i litt mer vann enn anbefalt (siden jeg måtte blande med håndmakt)

Har skjønt at problemet med å flise for tidlig er at sementen vil kunne sprekke (mot vegg?)
Hvor lenge bør jeg minimum vente? Vil det hjelpe om jeg legger silikon mot veggene (istf fuge)?
Har type membran noe å si? En membranduk er kanskje noe elastisk og vil forhindre at evt. sprekker forplanter seg til flisene? 

Dette er den eneste dusjen jeg har, så vil gjerne flise så raskt som mulig!

Takker for alle innspill

TSt
   #2
 14,622     0
Det er en grunn til at en skal bruke annen masse så må i allfall vente hvis dette kan gå bra.  Er det noe nett i dette ? Det skal alltid være fleksibel fuge mot vegg så viktig å følge oppskrifter.  

Er det ikke nett så finn en stor hammer og knus det og start på nytt med materialer som er egnet til formålet.
   #3
 1,052     Rogaland     0
Hvilken B30? Få som kan legges i 20mm skikt.

Hvor mye mer vann? Mer fare for sprekker, betong danner sprikker pga krymping, når det går tilbake til sin opprinnelige form.

Glemte du ekspansjons fugeskum på kanter?

Glemte du plast i bunn?

Støpte du over hva?

Mye feil her så skal det alltid flises over.
Signatur
TSt
   #4
 14,622     0
Det er jo ikke så mye B30 som har gått med så lite som er sløst bort når en kan komme på rett spor igjen. Men må kanskje ha meisel når dette ligger oppå noe hardt. Håper ikke det har fått for god heft. Men jo før en gjør dette jo bedre.

Finn en god beskrivelse av oppbygging. Fleksibel kant mot eksisterende vegger som Thundr har kommentert et er av punktene.
   #5
 4,739     Sørlandet     0
Stryk hodet på hammeren over etter ett par dager. Hører du bom (hul lyd) kan du bare meisle dette opp igjen.