#31
 4,194     0
To momenter her.

1. Så lenge taket på garasjen henger sammen med huset er ikke garasjen frittstående, uavhengig av terrenginngrep.

2. Kombinasjonen av flere tiltak unntatt søknadsplikt kan være søknadspliktig. Ergo terrenginngrep og utegulv kan være ok hver for seg, men ikke unødvendigvis sammen.

I tillegg er det slik at også terrenginngrep på mindre enn tre meter kan anses som vesentlig, forskriften sier så vidt jeg husker at inngrepet alltid vil være vesentlig dersom det er over tre meter.

HSt
   #32
 36,739     Lillestrøm kommune     0
Hva er intensjonen bak at en garasje 1m fra huset er lovlig ? Hvis TS kan imøtekomme intensjonen bak regelverket så er det enklere å argumentere for at han bør kunne lage noen dispensasjoner som f.eks. å fylle denne åpningen med stein (hvis det må dispenseres). Hovedproblemet er vel at garasjen trolig ligner svært på den han har fått avslag på 2 ganger før og kommunen ikke tør annet enn å ettergå dette.

  (trådstarter)
   #33
 24     0
Kjell.
Jeg regner med at det området som vi bor i er ikke er betegnet som tettbebyggelse. Området er ikke regulert, men avsatt til boliger.
Tomten som ligger inntil vår garasje er ikke bebygd, med eieren mener at verdien på hans tomt går ned hvis vi får bygget nærmere enn 4 meter fra hans nabogrense.
HSt
   #35
 36,739     Lillestrøm kommune     0
Problemet (i allefall en av dem) er at betongdekket ser ut som taket på garasjen og vil bli regnet som en del av dette.
  (trådstarter)
   #36
 24     0
Hvis jeg skal kutte vekk takutstikket? hvor mange cm vil være vil være nok. Må jeg kutte vekk 1 meter eller holder det med 10 cm?
HSt
   #37
 36,739     Lillestrøm kommune     0
Hvis det faktisk er et tak og ikke steinfylling under så holder det med 10cm i min verden (slik jeg lokket Ebe til å svare). Er det ikke 1m plass mellom garasje og hus (i gjenfylt) så kan det jo hende at noen har rett i å mene noe annet.


  (trådstarter)
   #38
 24     0
Har vært i kontakt med et eiendomsrådgiving selskap i dag. Han anbefaler å ta vekk stein og steinfyllingen under tak-utstikket også kutte av 5 eller 10 cm av tak-utstikket inn mot huset. Han mente at dette var den eneste løsningen som ville bli godkjent av kommunen.
   #39
 4,194     0
Den konklusjonen høres fornuftig ut, du må nok skille hus og garasje for at den skal være frittliggende.

Husk å vurdere rekkverk på garasjetaket. Hvis du går for ti cm er det nok mulig å falle ned og slå seg ganske skikkelig.
  (trådstarter)
   #40
 24     0
Er det noen krav til a få satt rekkverk oppå taket til garasjen? Vil kommunen si at dette da er en terrasse og kreve tiltaket 4 meter fra nabogrense?
Jeg venter med å sette opp rekkverk. Det kan jeg ta senere. Først få garasjen godkjent.