1,190    4    0  

Bygge garasje med A-takstol

 14     0
Hei,
Planlegger bygging av garasje på 70m2 og bruke A-takstoler (35 grader)for å få lagring på loft. Tenkte at med hanebjelke 189cm over undergurt så unngikk man at loft areal ble målt. Men så finner jeg denne formuleringen på kommunen sine sider ang areal på loft:

"Garasje


Du kan søke selv om å oppføre eller rive bygg hvor samlet bruksareal/bebygd areal ikke er over 70 m². Bygningen skal oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg ha kjeller.
Målbart areal på loft beregnes for den delen av loftet som har høyde over gulv på 1,9 meter eller mer i minst 0,6 meter bredde og 0,6 meter utenfor høyden på 1,9 meter, uten å ta hensyn til knevegger og hanebjelke. Garasjer med målbart loft må søkes om ved hjelp av fagfolk."


Jeg tolker dette da som at det er ved møne, 60cm bredde, at høyden ikke må overskride 189cm. Og at hanebjelken dermed blir liggende lavere. Med resultat at høyden på loft kanskje ikke blir mer en 160-170 cm. Og takvinkel på 30 grader. 

Eller tolker jeg det feil?


   #1
 24,732     Akershus     0
Jeg forstår dette slik at om høyden fra gulv til underside av himling (hanebjelke) er mindre enn 190, så måles ikke arealet. Har du pulttak, kan hele garasjeloftet ha høyde på 189 uten å måles.

Signatur
  (trådstarter)
   #2
 14     0
Blir saltak. Så da kan jeg egentlig bare slå på bord under hanebjelke da på 189 da? Loftet blir forøvrig ikke isolert i første omgang.
   #3
 24,732     Akershus     0
Tror jeg ville tatt en prat med kommunen. Denne pasusen: "....uten å ta hensyn til knevegger og hanebjelke. " kan ha betydning.

Ikke løp og spør "måles dette"?, men ta med målsatt tegning. Det kan være at de har meninger om løsninger som åpenbart er rigget for å omgå reglene. En unødvendig hanebjelke av noe lengde med masse plass over er "fuskeri". Den kan også enkelt fjernes når kontrollen er over.
Signatur