4,699    1    0  

Bytte ut uthus med Garasje med hybel

 36     0
Begynner så smått å arbeide med dette nå, og trenger litt hjelp før jeg tar det videre.

Jeg har et stort uthus fra 1930, som er 5,6 x 10 meter, og det høyeste punktet på mønet er ca 6 meter høyt. Uthuset ligger i dag litt i overkant av 3 meter fra nabogrense på 2 kanter.

Jeg vurderer å rive uthuset, og (som så mange andre) bygge dobbel garasje med hybel.
Jeg kan flytte garasjen litt, så jeg kommer 4 meter fra begge naboene, men da kommer jeg ikke mer enn 4 meter fra huset mitt.

Har sjekket noen ferdige garasjer som kan være aktuelle, og ser ut som jeg må ut med ca 350.000,- + innredning, vann, strøm og såle, så det kan vel fort bli en del dyrere.

http://www.karlshusgarasjene.no/?ItemID=1154

http://www.mellbygarasje.no/no/privat/garasjer/villagarasjer/garasje-med-leilighet/garasje-med-leilighet/index1,210.htm?id=526

http://leilighetsgarasjer.no/Gjuvtind/

1. Det jeg lurer på er om dette er et sannsynlig prosjekt?

2.  er det mulig å få dette gjennomført/godkjent av kommunen? Hjelper det at jeg allerede har et stort uthus der? Er det noen som har erfaringer med dette?

3. Noen som har erfaringer med hvor dyrt dette kan bli? Ser ut som de fleste byggesett ligger på ca 300-350.000, men dette er uten isolasjon og innredning.

4. Tenkte å avtale et møte med kommunen. Er det noe jeg bør forberede for å få igjennom søknaden?   #1
 44     0
Hei!
Vårt firma leverer solide garasjer med store loftsrom, dog ikke med hybel. Vi erfarer at mange ikke får disse saken igjennom hos kommune grunnet begrensninger i reguleringsplaner for bl.a. gesimshøyder, mønehøyder, BYA-regler, og krav til egne parkeringsplasser og utearealer til hybel. Videre tillates det sjelden med to boenheter på samme tomt.
En skal ivareta krav fra bl.a. Bustadoppføringslova, brannsikring, krav til rømningsveier, gasstetting, lydisolering, lysarealer pr rom etc. Våre erfaringer er også at videre prosjektering og gjennomføring/utførelse ikke alltid kommer i mål av ulike årsaker.
Prosjektering og utføresle er som oftest ansvarsbelagt (søknad om tiltak med ansvarsrett).

Forslaget er å avtale en forhåndskonferanse med kommunen som gir føringer for evt videre prossess, og ofte er kommunene restriktive.

Kan et alternativ være å bygge to separate bygg?
Signatur