321    1    0  

Endring av bæring i eksisterende garasje

 38     Trøgstad     0
Har et arkitekttegnet hus fra 1977 med tilhørende garasje som er i tilknytning til huset som jeg har planer om å restaurere.

Garasjen er bygget etter datidens standarder og behov og har jo derav sine begrensninger hva angår størrelse, takhøyde o.l, men av økonomiske, praktiske og estetiske årsaker, så er det ønskelig å bevare garasjen ved å ruste den opp framfor å rive å bygge ny, dersom mulig. Planen var i grove trekk å etterisolere tak og vegger med ny innvendig kledning, avretting av gulv, sette inn dobbelport samt endre noe på bæringa i takkonstruksjonen for å frigjøre noen støttebjelker som står litt i veien idag.

Garasjen virker veldig provisorisk oppsatt og bærer litt preg av at man muligens har brukt det man har hatt til rådighet den gangen det ble bygget. I all hovedsak så er det takkonstruksjonen som skaper litt hodebry. Som det framgår av bilder, er dette et pulttak, bestående av sperrer (ikke takstoler), i størrelse 2 1/2 x 5 1/2" (66 x 142mm). C/C er ca 600-700 mm. De hviler på LECA-mur i hver sin ende, med to støttedragere imellom i samme størrelse som sperrene. De fleste ser ut til å være skjøtet ved den midtre drageren. Garasjen er 7,4 meter i bredden og taktekking er taktro og stein.

Var dette en vanlig måte å konstruere et slik tak på et garasjebygg på 70-tallet, eller var det slik at det kunne anses som "godt nok", og kan dette brukes videre? Jeg ser jo for meg at det ideelt sett skulle vært brukt takstoler her, men nå har jo garasjen stått i over 40 år, så med noen inngrep som forsterker konstruksjonen burde det vel holde.

Jeg ønsker gjerne noen innspill og synspunkter, da jeg på ingen måte er noe ekspert på feltet, men jeg ser for meg følgende:

- At taksperrene støttes opp bedre i bakkant inn mot huset, eventuelt med kubbing mellom LECA-muren og drageren som forøvrig kun er spikret fast i resten av bjelkelaget til huset (Ref bilde 2).
- At det eventuelt legges inn ekstra sperrer som skrus fast til de som allerede er der for bedre styrke (ref bilde 3)
- At den midtre og nedre drageren som har vertikale støtter skiftes ut med S-bjelker, limtredrager eller ståldrager med bedre styrke og som gjør det mulig å få eliminert de vertikale støttene som er veldig i veien i en ellers trang garasje (ref bilde 3)
- At det legges en egnet bjelke over garasjeport slik at den vertikale bjelken der kan fjernes, til fordel for stor port (ref bilde 4)

Takker så mye for eventuelle innspill!
Endring av bæring i eksisterende garasje - 001.jpg - Stian_DEndring av bæring i eksisterende garasje - 002.jpg - Stian_DEndring av bæring i eksisterende garasje - 003.jpg - Stian_DEndring av bæring i eksisterende garasje - 004.jpg - Stian_DEndring av bæring i eksisterende garasje - 005.jpg - Stian_D
Endring av bæring i eksisterende garasje - 001.jpg - Stian_D

   #1
 5,751     OSLO     0
hvis du skal inn med dobbel-port må du hvertfall ha en ganske kraftig bjelke over portene, sikkert en kraftig stål-bjelke

Spørs om du får plass til det, i høyden
kanskje du må minske bredden litt, slik at du får det høyre oppleggs punktet nærmere huset

hvis du også skal fjerne noen stolper inne, må du også opp med noe jern der

blir jo ganske store forandringer i bæringen, og man må vite hva man driver med.
du burde kanskje få noen med kunnskap om dette til og hjelpe deg?

hvertfall få ting beregnet slik at du får tak i riktige dimensjoner


du kan jo søke litt her på BB, finns en del tråder allerede om diverse prosjekter med diverse spm ang bæring