8,198    4    0  

Garasje - Krav til brannsikring

 57     0
Jeg planlegger ny garasje, og har derfor spørsmål rundt kravene til brannsikring. Har både lest og hørt mye forskjelllig. Har derfor noen spørsmål som kanskje andre på forumet vet svaret på.
I mitt tilfelle blir garasjen godt over 70kvm, og avstand til egen bolig blir mindre enn 4m. Det er ingen andre bygninger i nærheten, og avstand fra garasje til naboeiendom blir over 4m. Det er ikke fare for at det blir satt opp bygning på naboeiendom da dette er utmark. "Garasjedelen" (bilparkering) kommer til å bli et avgrenset rom som blir under 50kvm og blir nærmset annen bygning, resterende blir ”bod-del”. Spørsmålene er som følger:

1. Er det krav til brannsikring av garasjen når nærmeste bygning tilhører samme boenhet? (ref. Tek 7-26)
2. Blir det krav til brannsikring når bygget er over 70 kvm, mens ”garasjedelen” er under 50kvm?
3. Hvis sikring; er det nok å bare sikre bygningsdelene som ligger innenfor 8m til annen bolig, eller må hele ”garasjedelen” lages som en branncelle (EI 60)?
4. Må også garasjeporten være ihht. EI60 når denne kommer nærmere enn 8m? (Hvis ja, er det et merkelig krav. Hva når porten står åpen)

   #2
 489     0
Slik har jeg forstått reglene:

1. Ja
2. Ja
3. Det er nok med de delene som er innenfor 8 meter - Dobbel gips er vel brannhemmende nok....
4. Vet ikke.

Tryggeste er nok å spøre bygningsmyndighetene i kommunen. Jeg har løst det ved at den delen som er nærmest huset (innen for 8 meter) er en carport med åpne vegger.
   #3
 708     Buskerud     0
jeg bygger garasje på under 50m2 ca 1,2meter fra huset, er det krav til noen brannsikring? kan det isåfall brannsikres på innvendig vegger i garasjen om nødvendig?
taz
   #4
 3,840     Haugesund     0
Jeg er ikke enig med dere.
Etter TEK10 §11-6.2 Tiltak mot spredning av brann mellom lave byggverk i én bruksenhet. Må det ikke være brannbekjempende tiltak.
Sitat:
2) Mellom lave byggverk skal det være minimum 8,0 m innbyrdes avstand, med mindre det er truffet tiltak for å hindre spredning av brann mellom byggverkene i løpet av den tid som kreves for rømning og redning i det andre byggverket.
Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse for lave byggverk som samlet utgjør én bruksenhet.


Med én bruksenhet menes: Samme eiendom.

Når det gjelder over 70m2 er jeg usikker hvordan den er delt opp.
1 etg, 1 etg.+ kjeller. 50+20+xxx...
Så mer info er avgjørende.

Uansett kan ikke TS bygge etter TEK07 (som inneholder §7-26) Da søknaden da skulle vært inne før 1.7.2010
Signatur