83    0    0  

Garasje med boligdel under

 2     0
Skal bygge garasje med boligdel i etasjen under. Garasjen bygges helt inntil huset, hvor da boligdelen under garasjen bli en del av underetasjen på huset. 
Om det støpes betongdekke som etasjeskiller, hvor tykk vil etasjeskilleren bli totalt? Har en utfordring med høyden på tomta, så må bygge lavest mulig i terrenget. 

Hva er anbefalt bredde på dobbel garasjeport? 5,5 meter?