905    10    0  

Garasje utenfor byggegrense

 104     0
Hei,

Hva konsekvens kan man forvente om man bygger en garasje(49kvm) utenfor byggegrense?
Vi har byggegrense 2 meter i vårt nybygget boligfelt. Jeg har gått inn i dette med forståelse at det var 1m som ellers i kommunen, da det står i reguleringsplan at det er 2m for bolig og byggning over 1 etasje. Dvs., det står ikke spesifikt garasje/mindre bygg. Byggegrensen som er overtrådt er mot nabotomt, som ikke er solgt per idag. Den er forsatt eid av en privat som eiger resten av feltet som ikke er solgt også.

Jeg har jo planlagt og utført dette i god tro, og vil jo selvsagt søke da strengt tatt er min feil for ikke å ha sjekket opp med kommunen om dette. Om jeg søker etter bygging, hva da om søknad ikke blir godkjent? 
Usikker på hva jeg skal gjøre i denne situasjonen jeg finner meg i.. Håper det noen smarte hoder her, og gjerne noen som har gjort denne blunderen selv også.


Mvh
Frank

HSt
   #1
 36,717     Lillestrøm kommune     0
Hvilken vei er port ? Jeg mener naboer her har garasje utenfor byggegrense da står det i reguleringsplan at garasje mef innkjøring ikke mot vei kan stå 1m fra vei

Så jeg er ikke overbevist om at du har brutt noen regler tror det avhenger av reg.plan
  (trådstarter)
   #2
 104     0
Det som er utenfor byggegrense er baksiden(andre side av portene). Som jeg leser står det ingenting spesifikt om garasje, så gikk utifra at det fulgte resten av kommunen..Grin
  (trådstarter)
   #3
 104     0
"3. Byggegrense til nabo er 2m. Dersom en velger å bygge næmere nabo enn 4m må den som bygger ta kostnaden med brannteknisk sikring i følge byggeforskriftene. Naboerklæring trengs ikke. "

står det seg i reg.plan, men dette er under "enebosted" som tittel på denne delen av reg.plan...
HSt
   #4
 36,717     Lillestrøm kommune     0
Kommuneplan går over reguleringsplan

Nå et jo 1m til nabo den vanlige avstanden for søknad fritak, men kravet er jo at en ikke bryter noe annet. Da hadde det vært greit at reg.plan er klart formulert og komplett
  (trådstarter)
   #5
 104     0
Hva er da hensikten med 2 meter byggegrense i reg.plan? om det ikke betyr noe i forhold til kommuneplan?
HSt
   #6
 36,717     Lillestrøm kommune     0
Problemstilling her er at det er hus for beboelse, reg plan legger inn unntak for plassering av garasjer i veldig mange planer. Enten har de uteglemt noe eller så sier kanskje Kommuneplan noe om garasjer.

I gamle Skedsmo kommune brukte de noe i kommuneplan til å ta liv av søknadsfritaket for garasje.
Ebe
   #7
 4,452     Vestlandet     0
Kommuneplan går over reguleringsplan

Dette er ikke mulig å konkludere med uten å kjenne vedtaksdatoen for begge planene, samt innholdet i den nyeste planen. Det er ingen regel i pbl som sier at kommuneplan gjelder før reguleringsplan.

Hovedregelen i planhierakiet i plan- og bygningsloven er at den nyeste planen gjelder først. Så kan den nyeste planen si at den gamle planen gjelder.

Videre gjelder en byggegrense i en plan for alle typer tiltak, dersom ikke planen selv unntar noen typer byggverk. Så dersom regplanen gjelder, og det ikke er unntak for garasjer noen sted, så er byggegrensen 2 meter i fra naboeiendom.
Signatur

Ebe
   #8
 4,452     Vestlandet     0
I værste fall blir du pålagt å rive garasjen, samt en bot. I beste fall skjer det ikke noen verdens ting. Kommer veldig an på kommunens vurdering, kapasitet og tilsynsstrategi.
Signatur
  (trådstarter)
   #9
 104     0
Tenker det at mtp. at dette er nytt felt og planen er under 2 år gammel for feltet, at den er gjeldende på 2 meter. Men over på hva potensielle konsekvens jeg står overfor om jeg skulle ta det rette valget å søke. Forstår at i verstefall må jeg rive, men pleier kommuner og det evt. apparatet som skal måtte ta seg av dette vise hensyn til at det er gjort i god tro? Og andre ting som for eks. at eiendomen det er bygget mot er 8 meter på tvers hvor garasjen min er står, slik at en ting som er 99% sikkert, er at det ikke blir noe bolig der. Det er en ganske ukurrant eiendom til å starte med. En grunn til at det er den eneste som ikke er solgt på rekken da det som sagt bare er 8(om det) meter mellom min tomt og kommunens lekeplass i feltet.

Grunnen til at jeg i det hele tatt satt den på 1m og ikke lengre inn som hadde vært finere var egentlig ikke fordi jeg kunne, men fordi jeg måtte. Selv på 1 meter fra grense er det trangt å komme inn i garasjen(den er 6.5m dyp). portene er 3m brede og det er knapt plass å kjøre rett inn i den mest praktiske porten, den andre er det kun mulig å rygge inn. Blir naturligvis litt stresset av hele situasjonen.. Sad
Ebe
   #10
 4,452     Vestlandet     0
Du vil 99% av gangene få mulighet til å søke i etterkant, om du skulle bli «tatt .
Signatur