Ebe
   #11
 4,452     Vestlandet     4
Syntes det er et tynt argument fra deres side at naboen tidligere har sagt at det skal gå greit. Har de da sett tegninger, eller er det bare muntlig "over gjerdet"?

En 4,5 meter høy garasje på 77 kvm, som er plassert 1 meter fra grensa vil ruve ganske godt på naboeiendommen. Samt at det kan legge begrensninger på naboens eiendom senere.

Dersom det ikke er spesielle forhold her (som stor høydeforskjell eller veldig store tomter), så vil jeg si at dere får holde dere til regelverket og være fornøyd med det. Bygg heller en garasje på 50 kvm og en bod på 30, og senk høyden på begge to... Smile
Signatur

   #12
 3,910     Asker     0
Husk at du må gjøre brannsikringstiltak dersom dere skal bygge 77 så nær grensen uansett. Enten legge begrensninger på nabo, noe jeg tviler på de vil, eller bygge med brannsikring (A60 ?). Dette vil være kostnadsdrivende. Enten må du ha mur som er pusset, og plaget påandre siden, eller evt bygge med noe brannhemmende bak kledning (gips?). Det er vel også strengere krav til utbygger på over 50m2?
Signatur
   #13
 3,910     Asker     0
Fant det. Over 70m tror jeg det er slik: Denne type garasje kan du som privatperson IKKE søke om å bygge. Søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av planlagt byggetiltak skal forestås av foretak som har ansvarsrett.(Du kan alternativt søke om godkjenning som selvbygger og må da dokumentere egen kompetanse.

Som innebærer: Ansvarsrett i byggesaker vil si å ta på seg ansvaret ovenfor kommunen for at arbeidet prosjekteres og utføres i henhold til plan- og bygningsloven, forskrifter og bestemmelser. Det er tre ansvarsfunksjoner som må oppfylles ved søknad om tiltak med ansvarsrett- garasje:

  • Ansvarlig søker (SØK)

  • Ansvarlig prosjekterende (PRO)

  • Ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen (KPR)


Signatur
  (trådstarter)
   #14
 13     0
Syntes det er et tynt argument fra deres side at naboen tidligere har sagt at det skal gå greit. Har de da sett tegninger, eller er det bare muntlig "over gjerdet"?

En 4,5 meter høy garasje på 77 kvm, som er plassert 1 meter fra grensa vil ruve ganske godt på naboeiendommen. Samt at det kan legge begrensninger på naboens eiendom senere.

Dersom det ikke er spesielle forhold her (som stor høydeforskjell eller veldig store tomter), så vil jeg si at dere får holde dere til regelverket og være fornøyd med det. Bygg heller en garasje på 50 kvm og en bod på 30, og senk høyden på begge to... Smile

var nok dessverre "muntlig over hekken"

Er nok dessverre sånn det blir.
Men for de sin del, så blir det valget mellom pest eller kolera. En separat bod og garasje vil ta opp mer plass enn hva en enkel garasje gjør.
  (trådstarter)
   #15
 13     0
Fant det. Over 70m tror jeg det er slik: Denne type garasje kan du som privatperson IKKE søke om å bygge. Søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av planlagt byggetiltak skal forestås av foretak som har ansvarsrett.(Du kan alternativt søke om godkjenning som selvbygger og må da dokumentere egen kompetanse.

Som innebærer: Ansvarsrett i byggesaker vil si å ta på seg ansvaret ovenfor kommunen for at arbeidet prosjekteres og utføres i henhold til plan- og bygningsloven, forskrifter og bestemmelser. Det er tre ansvarsfunksjoner som må oppfylles ved søknad om tiltak med ansvarsrett- garasje:

  • Ansvarlig søker (SØK)

  • Ansvarlig prosjekterende (PRO)

  • Ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen (KPR)Fant det. Over 70m tror jeg det er slik: Denne type garasje kan du som privatperson IKKE søke om å bygge. Søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av planlagt byggetiltak skal forestås av foretak som har ansvarsrett.(Du kan alternativt søke om godkjenning som selvbygger og må da dokumentere egen kompetanse.

Som innebærer: Ansvarsrett i byggesaker vil si å ta på seg ansvaret ovenfor kommunen for at arbeidet prosjekteres og utføres i henhold til plan- og bygningsloven, forskrifter og bestemmelser. Det er tre ansvarsfunksjoner som må oppfylles ved søknad om tiltak med ansvarsrett- garasje:

  • Ansvarlig søker (SØK)

  • Ansvarlig prosjekterende (PRO)

  • Ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen (KPR)Har SØK, PRO og KPR👍🏽
   #16
 4,194     0
Er nok dessverre sånn det blir.
Men for de sin del, så blir det valget mellom pest eller kolera. En separat bod og garasje vil ta opp mer plass enn hva en enkel garasje gjør.


Da velger man kolera - helbredes enkelt på moderne sykehus med tiltak mot dehydrering, pest derimot er dødelig uansett behandling Wink

Tror det kan blir bra å skille parkering av biler og oppbevaring av diverse i to bygg, da slipper man å ha masse stående rundt bilene.
  (trådstarter)
   #17
 13     0
Er nok dessverre sånn det blir.
Men for de sin del, så blir det valget mellom pest eller kolera. En separat bod og garasje vil ta opp mer plass enn hva en enkel garasje gjør.


Da velger man kolera - helbredes enkelt på moderne sykehus med tiltak mot dehydrering, pest derimot er dødelig uansett behandling Wink

Tror det kan blir bra å skille parkering av biler og oppbevaring av diverse i to bygg, da slipper man å ha masse stående rundt bilene.

Det er et godt poeng du får frem her.
Jeg kan vel bare bygge de to bygga sammen i ettertid + endre takkonstruksjon?? Sånn hel hypotetisk😬