218    1    0  

Hva er billigste måten å sette opp en driftsbygning på?

 97     0
Hva er i dag det billigste materialet for å sette opp en driftsbygning med. 
 Er ikke større enn 80m2 skal stå på 50 cm ringmur, saltak uten loft, må være vindtett. 
Planen er og sette det på 50 cm ringmur. 

Må ha håndtverker til å sette opp bygg. 

   #1
 29     0
Precut stendere og prelaget takstoler. Det er håndtverkern som er dyr, ikke materiale, jo mer ting er tilrettelagt jo mindre kostnad får du på tømrer kostnader.
Signatur