3,222    2    0  

Hvilket løftebeslag til garasjeport?

F76
 57     0
Vi skal ha en 500 cm brei garasjeport i stål. Lysåpningen er 211 cm i høyden, og høyden innvendig i garasjen er 232 cm.
Alle sier vi må ha et lavtbyggende beslag. Flere leverandører har sagt at vi må ha torsjonsbeslag siden porten er så brei, mens en annen levrandør har sagt vi må ha  doble takskinner. Er dette det samme? har liten peiling på dette.

   #1
 22,342     Akershus     0
Beslagene er forskjellige fra produsent til produsent. Ville nok tro at at alle produsenter benytter lavtbyggende beslag i denne høyde kombinasjonen. Disse har to skinner i den horisontale delen. Ville gått for torsjonsfærer da strekkfjærer er noe rælamikk.
   #2
 16     Rogaland     0
Er sant som hans skriver at det er forskjell fra produsent til produsent, men på Hørmann porter får man ikke strekkfjærer på porter over 3m bredde.
Så hvis du skal ha Hørmann port er det riktig at du må ha laftbyggende beslag på 5000x2125mm. Den krever takhøyde på 2,24 hvis du skal ha motor.