HSt
   #11
 36,754     Lillestrøm kommune     0
Oppskrift til sistemann her er mulig oppskriften på katastrofen. Enig om at dampsperre kan diskuteres, men uten utvendig isolasjon så må det være lufting i takkonstruksjon. Mulig det går å lime XPS og pusse taket e.l. ellers er dette med kun innvendig isolasjon og kondens en risikosport. Men det er mye i innlegget som er bra, støtter dette om luftlekkasjer.

   #12
 858     Bærum     0
Jeg tror ikke at luftgjennomstrømming er en god ide i dette tilfellet. Ved kaldt vær, med påfølgende varme vil enda mer varm og fuktig luft komme inn i garasjen og kondensere i det kalde taket. Så jeg stemmer fortsatt for utvendig isolasjon med trykkfast isolasjon, slik at man kan gå på det. Evt, tett garasje uten åpne ventiler kombinert med luftavfukter.
Signatur