9,663    14    0  

Kommunen krever innmåling av garasje med GPS-koordinater

 8     Akershus     0
Hei!

Jeg la inn denne under Lov og Rett men da jeg ikke har fått noen svar der s prøver jeg her:-)

Jeg har søkt om tiltak uten ansvarsrett etter PBL §20-2 og har nå fått svar fra kommunen om at søknaden er godkjent. I svaret settes 2 vilkår:

1. Tiltaket skal plasseres korrekt i marken i samsvar med den godkjente situasjonsplanen.

2. Når tiltaket er sluttført skal tiltakshaver sende underretning til kommunen. Rapportering skal skje ved innmåling av garasjehjørner i koordinatverdier på KOF-fil eller SOSI-format.

Punkt 1 er naturligvis helt greit. Når det gjelder punkt 2 så lurer jeg på om kommunen er i sin rett til å kreve at jeg måler inn garasjen?

For min del betyr dette at jeg må leie inn noen til å foreta denne innmålingen. Slik jeg har forstått det så trodde jeg det holdt at jeg bygde garasje i samsvar med situasjonsplanen hvor garasjen jo er inntegnet og målsatt. Jeg kan heller ikke forstå at dette skulle være nødvendig da tomta og huset er innmålt med koordinater samt at situasjonsplanen har eksakte mål for hvordan garasjen er plassert på eiendommen.

Håper noen kan svare meg på dette.

  (trådstarter)
   #2
 8     Akershus     0

Hvordan vil du ellers dokumentere at bygget faktisk ligger i samsvar situasjonsplanen?

Takk for svar:-)

Jeg trodde ikke jeg måtte dokumentere dette da tillatelsen jo er gitt på bakgrunn av en godkjent situasjonsplan hvor garasjen er tegnet inn.. Trodde da ikke at det var nødvendig men noen ytterliggere dokumentasjon på dette, da dette heller ikke kreves for andre deler av bygget. Om jeg hadde plassert garasjen et annet sted enn skissert i situasjonsplanen så hadde jeg vel brutt byggetillatelsen?
   #3
 350     Norge     0
Hvilken kommune er dette i?

Har akkurat fått tillatelse til å sette opp garasje, ikke noe krav om innmåling av garasjehjørner.
   #4
 489     Oslo     0
Kan du ikke bruke en håndholdt gps å bruke koordinatene fra den?
Signatur
   #7
 3,387     0
Kan du ikke bare ta koordinatene fra boligen side de er proff målt og så regne ut hva koordinatene på garasjen blir.
Dersom du er sikker på at den står riktig så ser jeg ingen grunn til å bruke mange penger på å få noen til å bekrefte noe du vet og ikke ønsker bruke penger på.

Ta koordinatene du kjenner og regn deg fram og bruk det svaret. Si du har målt med en lånt gps og vær lykkelig med det. Wink

   #8
 278     Sandefjord/Larvik     0
Men det står jo at det må leveres i SOSI eller KOF. Kanskje kommunen vil spare tid på å slippe å tegne selv...

Forøvrig står det jo ikke noe om krav til nøyaktighet.


  (trådstarter)
   #9
 8     Akershus     0

Ta koordinatene du kjenner og regn deg fram og bruk det svaret. Si du har målt med en lånt gps og vær lykkelig med det. ;-)


Hei og takk for svar! Dette høres ut som et bra tips, du kjenner ikke til noen enkel måte å regne ut de nye koordinatene på også? Alternativt et program som kan gjøre dette for meg:-)