558    4    1  

Minimumskrav ved bygging av garasje.

 1     0
Er det noen som kjenner til om det er fastsatt noen retningslinjer for hvor liten/stor en garasje kan være for å kunne defineres som en garasje, kontra i stedet å være f.eks. bodareal?

Problemstillingen min er at vi har overtatt et nytt hus(nybygg) hvor vi nå oppdager at garasjen er for liten til bilen. En gjennomsnittsbil er 480cm mens vår er 483. Garasjen er knappe 490cm dyp.

Vi skal klage til utbygger på dette men er interessert i å vite om det finnes noen byggtekniske minimumskrav til garasjer...

Ebe
   #1
 4,452     Vestlandet     0
Tror ikke du finner noe i lovverket, men kanskje kommunens arealplaner beskriver noe?

Ellers så er det vel Statens vegvesen sin vegnorm så er det nærmeste du kommer. Noen kommunen henviser til denne.

Jeg snakker da om anbefalte størrelser på parkeringsplasser, ikke selve garasjebygget. 
Signatur
HSt
   #2
 36,718     Lillestrøm kommune     0
Det kan hende at BYA på. tomten er brukt opp. Kanskje ksn en finne kreative løsninger med lav snute til front av bil hvis garasjen går inn i terreng. BYA teller vel på alt over 0.5m. Over kan en lage blomsterkasse e.l.
   #3
 5,416     Langhus     0
Du har kjøpt det som helt nytt?

Hvor stor er garasjen i så fall på de signerte tegningene?
Signatur
   #4
 19     1
SINTEF byggforsk sier lengde MÅ være 5 meter og bredde BØR være 2,5 meter. Dette er nettoareal for parkeringsplass. Dersom det er stolper eller vegger i veien må bør det være 2,8 meter eller 3,0 meter hvis det er på begge sider.

I Oslo er det krav om at parkeringsplass på terreng regnes inn i BYA med 18 m2, og dermed regner man med at en parkeringsplass i hus også må ha samme areal, inkludert yttervegger. Vi har en sak gående med utbygger nå, da vi trodde de 18 m2 på tegningene var tilgjengelig areal til bruk (har 13,5), og 2,5 meter med vegger på begge sider er for smalt for vanlige personbiler.