172    4    0  

Moderne garasje uten å søke

 24     0
Vi ønsker å bygge garasje, men sliter litt med å få målene til å gå opp i forhold til høyder. Vi har saltak på vårt hus og hadde tenkt å ha det samme på garasjen. Da har vi ikke møne, men gesims og høyden kan være maks 3 meter. Har vi møne kan vi ha 4 meter. 
Er det noen muligheter for å sno seg rundt dette på noe vis? Garasjeflåta er støpt allerede, men vi ser at det blir veldig lav høyde bakeret i garasjen dersom vi holder oss under 3 meter. Nesten 10 meter lang totalt sett, gir 50 cm lavere takhøyde bakerst. 
Noen som har gode løsninger?

   #1
 114     0
Hva mener du? Alle saltak har gesims og møne. Mønet er toppen av taket, der hvor de to skrå flatene møtes. Gesimsen er der hvor veggen møter takflaten. Mener du pulttak? Høyden måles fra ferdig planert terreng rundt bygningen, så du kan fylle på terrenget i bakkant av bygningen og dermed få lavere gjennomsnittshøyde. Dette forutsetter at reguleringsplanen din ikke har bestemmelser om terrengendring ved oppføring av garasje.
  (trådstarter)
   #2
 24     0
Hva mener du? Alle saltak har gesims og møne. Mønet er toppen av taket, der hvor de to skrå flatene møtes. Gesimsen er der hvor veggen møter takflaten. Mener du pulttak? Høyden måles fra ferdig planert terreng rundt bygningen, så du kan fylle på terrenget i bakkant av bygningen og dermed få lavere gjennomsnittshøyde.  Dette forutsetter at reguleringsplanen din ikke har bestemmelser om terrengendring ved oppføring av garasje.

Jeg mente pulttak, ja.
I bakkant er det satt opp mur som bakvegg til garasjen, ca. 1 meter. Er det gjennomsnittahøyden som gjelder? Betyr det da høyde hjørne1+hjørne2+hjørne3+hjørne4/4 som gjelder? Altså at vi da kan ha fronten 50 cm høyere?
   #3
 4,194     0
Sjekk DiBK sin "grad av utnytting" for detaljene rundt hvordan dette skal måles, de har relativt greie definisjoner på hvordan man måler høydene.

Pulttak er dessverre ikke noe sjakktrekk i forhold til reguleringsplanene siden man har to gesimser, hvorav en ofte blir for høy i forhold til kravene i plan. Et triks er å bruke forskjøvet møne, dvs. ha møne VELDIG nærme den ene gesimsen og dermed få et nesten loddrett "tak" på enden som ellers ville hatt høyest gesims.

Ellers er det alltids muligheter til å søke disp. Så lenge du kan vise at pulttak også med med noe høyere gesims enn plan er vesentlig mer skånsomt for naboene enn alternativt saltak (som jo er lov ihht plan) så bør du ha en god sak.
   #4
 114     0
Moderne garasje uten å søke - D8DC5D70-39F6-4C7E-AA25-7FCBF6ADC204.jpeg - Bente83
Moderne garasje uten å søke - 8BB3F4B9-9C67-44EC-83E5-835461BADB4C.jpeg - Bente83

Jeg legger til grunn at du ønsker å føre opp en garasje unntatt søknadsplikt, og for disse garasjene måles gesims og møne fra gjennomsnittlig planert terreng. Dvs. etter oppfylling. Men du må sjekke om reguleringsplanen eller kommuneplanen sier noe om hvor gesims og møne skal måles fra, for det kan være strengere regler i plan.