230    3    0  

Panel av innervegger i garasje,

 1     0
har en dobbel garasje med luftsperre ,23mm lekter og kledning.
planene er å panele innerveggene men  har det noe hensikt å isolere veggene når dette er en kald garasje?

   #1
 372     Hedmark      0
Hvis du isolerer så har du jo muligheten til å varme opp senere uten å måtte bytte panelet.
Ville helt klart isolert om det var min garasje !
   #2
 1,699     Trondheim     0
Enig, om du først skal legge panel så ville jeg også ha puttet inn isolasjon.
Signatur
   #3
 5,751     OSLO     0
Enig, ikke store ekstra jobben eller kostnaden og legge inn isolasjon nå, kontra jobben senere med og rive panelen etc