88    1    0  

Sportsbod som er frittstående eller inntil huset?

 4     0
Lurer på om det har noe å si med verdien på huset ift. om boden er bygget inntil eller om den er frittstående? Noen som har erfaringer eller tanker rundt dette?

HSt
   #1
 36,733     Lillestrøm kommune     0
Du må ofte betale eiendomsskatt av alt som henger på huset. Men ellers tror jeg ikke annet enn pent og ryddig utseende teller