HSt
   #11
 36,730     Lillestrøm kommune     0
Du må henvise til at du har relevant erfaring eller henter inn hjelp fra noen med dette.  For termomur vet jeg mange har leca kurset uten at det egentlig gir relevant erfaring. Men det viser at du er villig til å lære. Siden den er over 70m2 hvem har gjort brannprosjekteringen for deg ? Og hvilke tiltak er satt opp som krav mht vegg, tak og port ?

  (trådstarter)
   #12
 72     0
far bor på et sted med samme regulering som meg. han har en nabo som har bygget 200kvm garasje og en annen med 150kvm garasje. dette er privat og ikke noe næring. ikke vært noe tema med noe speseilt ang brannsikring der. sikkert forskjell fra kommune til kommune.

garasjen min er ikke tegnet engang men den skal opp i år (2019)
min erfaring er som dere ser garasjen som det er bilde av over, den er 50kvm.

takker igjen for alle svar da jeg syns dette er serdeles vanskelig å skjønne, altså hva man får lov og ikke får lov til. Vil tro dette har mest å si hvem man får som saksbehandler i kommunen dessverre.

Ebe
   #13
 4,452     Vestlandet     0
far bor på et sted med samme regulering som meg. han har en nabo som har bygget 200kvm garasje og en annen med 150kvm garasje. dette er privat og ikke noe næring. ikke vært noe tema med noe speseilt ang brannsikring der. sikkert forskjell fra kommune til kommune.

Dette virker som et typisk eksempel på at folk ikke forstår det faktiske ansvaret man påtar seg, når man bygger selv.

Brannsikring er ALLTID et tema, uansett hvilken kommune man er i. Fordi dette står i loven, og kommunen trenger derfor ikke snakke om dette. Dette skal den som har ansvaret sørge for, i alle saker. Ingen unntak.
Signatur
  (trådstarter)
   #14
 72     0
https://dibk.no/byggeregler/sak/2/6/6-8/


Kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig, uten hensyn til kravene til ansvarlige i kapitlene 9, 10 og 11, dersom personen sannsynliggjør at arbeidet godkjenningen gjelder vil bli utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.


dere som har fått dette godkjent, hvordan er det best å gå fram med dette? møte opp med en perm full og forskrifter eller hvordan gjøres dette?
dette gjelder kun en garasje og ikke et bolig hus så vil jo tro at det ikke kan være en umulighet?
   #15
 2,985     Vestlandet     0
Interessant. Ønskjer sjølv å byggja garasje med målverdig loft, som gjer at den vert over 70kvm.
Signatur
  (trådstarter)
   #16
 72     1
bra vi er 2. del gjerne alt du vet om dette. men det alt munner ut i er hvem som er saksbehandler da dette går på skjønn.
HSt
   #17
 36,730     Lillestrøm kommune     0
I prinsippet er detmikke mange linjene du trenger for å få godkjent ansvarsrett. Sett opp liste over kravene og fortell hvorfor du kommer til å klarervå tilfredstille disse. På brannsikring kan det  stå at du søker profesjonell hjelp, hos firma eller bekjent som har kunnskap. De som hjelper deg får ikke et formelt ansvar.

  (trådstarter)
   #18
 72     0
da har tiden kommet for å levere en søknad på garasje over 70kvm

men sliter med å finne noe om dette (over70kvm) verken på kommunen sin side eller på lovdata

- her står det kom opp til 70kvm https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/soknadspliktige-tiltak/

- https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_4-1#%C2%A720-4


jeg ser at denne KUN skal brukes for tiltak under 70kvm?
https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5153-soknad-om-tillatelse-til-tiltak-uten-ansvarsrett_2019.pdf

blir dette korrekt å bruke for garasje over 70kvm?
https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5174-soknad-om-tillatelse-til-tiltak_2019.pdf
Ebe
   #19
 4,452     Vestlandet     0
Ja, du må søke med ansvarsrett, etter § 20-3. Så i stedet for å legge ved erklæringer om ansvarsrett, så legger du ved en søknad om selvbygger.
Signatur
  (trådstarter)
   #20
 72     0
Ok da er det rett før jeg sender inn en søknad til kommunen. Forventningene er satt svært lave om at dette går igjennom så skuffelsen ikke blir så stor.


Sendte mail til han byggesak mannen i kommunen om det i hele tatt var noen vits å søke om større en 70kvm selv. Forklarte at jeg hadde satt opp flere garasjer og at jeg hadde tatt selvbyggerkurs. Han sa da at han tenker det ikke ville være noe problem for kommunen å godkjenne det. Syns det virket for godt til å være sant...

Legger inn noen bilder her, kan de som har greie på dette se om det er noe jeg har glemt? eller har med noe som ikke trengs?

Skal på sånn forhåndskonferanse men greit at det ser noenlunde greit ut....
2 situasjonstegninger
tegninger av garasje og fasade

Tilbygg til garasje - situasjonskart1.jpg - AudifrankTilbygg til garasje - situasjonskart2.jpg - AudifrankTilbygg til garasje - tegning.kommune1.jpg - AudifrankTilbygg til garasje - tegning.kommune2.jpg - AudifrankTilbygg til garasje - tegning.kommune3.jpg - AudifrankTilbygg til garasje - tegning.kommune4.jpg - Audifrank