63    1    0  

Ute-stall

 1     0
Driver og bygger ute-stall, men trenger litt info på hvor man finner tegninger av takstoler og grad-vinkel ? Ytterkantene på bygget er 630 cm, og limtre-drager i midten. Hvor høyt må denne bygges opp, når takvinkelen er minium 22 grader ? Skal bruke 2" x 8" til takstoler.