1,549    1    0  

anlegging av vei og parkeringsplass...diskusjon på pris..

RGi
 1     0
Hei!

har gått i den vanlige fella å få gjort arbeid uten å ha en skikkelig kontrakt..
Har en hytte i bærum/hønefoss regionen som eg måtte ha ny vei til hytta og fikk anbefalt en kar som kunne utføre dette. veien er bratt med fjell og jord. Prisen var ca 1100kr pr meter for veien og parkeringsplassen skulle vi diskutere eksakt pris da kvadratmeter prisen på veien kanskje ikke ble helt riktig. all pigging var utenom pr time. Der parkeringsplassen skulle anlegges var det ganske flatt med litt jord. det måtte pigges en del for å gjøre støtte og anlegge veien nedover tomten. når han laget veien så pekte utførende på et område og sa at her hadde han fjernet løsmassene fra og var helt plant område.. der hadde det vært fint å hatt en snuplass om man ikke kom helt opp med bilen på vintersdagen. eg spurte om det ble dyrt.. var vell bare et lass grus og en times arbeid spurte eg.. og fikk som svar.."ja ble noe sånt".
eg lovet lovet også å gruse opp en liten parkeringsplass til naboen som var planert fra før.. og gav beskjed ved synfaring at dette var en separat jobb som eg ønsket utført medgått tid og grus. fikk ikke noe insigelser på det. all løsmasser som var på plassen ble brukt til veien og parkeringen og det ble tilkjørt 3 lass ekstra pukk som eg måtte betale ekstra for i en dump..  så ikke noe masse ble kjørt bort.
eg fikk meg et lite sjokk når eg så fakturaen på 220.000kr for 66m vei a 1150kr/m og 100m2  + 48 og 35m2 parkeringsplasser til a 380kr kvadratmeten.
meterprisen på veien var helt ok.. men parkeringsplassen i svingen som bare skulle være litt grus å legge på var nå fakturert 48m2 med en pris på 380kr kvm... grusingen til naboen som skulle være på medgått tid/pris var også fakturert med 380kr kvm... samt hovedparkeringsplassen også.. her var det ingen diskusjon og ikke det eg hadde avtalt i forkant og underveis..
eg har prøvd å diskutere med utførende men kommer ingen vei.. han mener 380kr kvm er vanlig pris på planering og grusing av parkering og vil ta full pris på alle disse plassene.. selv om det ikke var det vi diskutere i forkant..
eg er usikker på hva eg skal gjøre.. hjemme der eg kommer fra er tilsvarende priset til ca 200kr kvm +- for planering,pukk og grusing..
eg er usikker på om det er andre priser eller samme prise i området bærum/hønefoss ? er prisen han sier reel ?
selv om prisen han sier er reel så var det jo ikke avtalt på naboens parkeringsplass.. der var medgått tid eg ønsket.. men når eg sier dette nå så får eg som svar at han kun gjør fastpris...?!?

så lurer litt på hva eg skal gjøre.. og hva er "normal" pris på kvadratmetern for planering av løsmasser,pukk og grusing sånn ca.. veiledende../(eller villedende Wink)


   #1
 476     0
Litt vanskelig å si noe om m2 pris når vi ikke vet noe om tykkelse eller fraksjon.. Smile

Men her på vestlandet koster grus 0/32mm fraksjon ferdig utlagt og komprimert alt i fra kr 250-300,- eks. moms (pr/m3). Pukk, definert som 20-120mm fraksjon koster noen få kroner mindre.

På diverse prosjekter jeg har regnet på har jeg vært så lavt som kr 150,- eks. moms (pr/m3).