21    0    0  

Brostein (granitt) legging

sfm
 18     0
Hei,
 
Jeg legger brostein (granitt) for første gang,
  • Steinene er stålblåest (slett) 10X10 cm, 8 cm tykke. 3 sider er behandlet (slett) og 3 sider er ubehandlet (litt ujevnt). Hvis mann skal ha 8cm tykkelse/høyde må en ha glatte sider både overst og nederst.

  • Jeg har per i dag singel over et nedre lag av litt større stein med duk under. Til sammen 40-50cm tykk.


 
Noe spørsmål:
 
  • Hvor tykt settelag trenger mann? 2-4 maskinsand eller 0-4?

  • hvilken side side av steinene settes på settelaget (jevn/ujevn)?

  • Må man hamre steinene hvis en setter dem på den jevne siden? Tenker da kan de kanskje settes på samme måte som belegningsstein i betong uten å hamre men kun med komprimering med hoppetusse?

  • Kan man bruke samme masse som brukes som settelag for fuging?
Brostein (granitt) legging - brostein.jpg - sfm