303    7    1  

Demning i hagen - hva gjør jeg?

 735     Drøbak     0
Har en liten demning i hagen, brukt til sommervanning for hundre år siden. Den har sakte, men sikkert blitt fylt av organisk materiale. 

Vannet kommer fra en liten bekk som går på tvers av tomta. Jeg har nå gravd fram avløpet og spylt opp dette. Det er lagt 90mm PE-rør som avløp fra demningen. Jeg planlegger derfor å legge drensrør litt opp i bekken, samt etablere en kum der bekken har utløp i demningen, samt en kum ved demningens utløp. Videre tenker jeg å legge duk og pukke opp både bekken og demning, samt anlegge bed eller plen i demningen. Dette er primært for å unngå vannansamling som kan være farlig for mennesker og dyr.

Det jeg er usikker på er om jeg burde grave ut masse fra demningen, alternativt grave ren baksiden av muren. Jeg vil da kunne legge knotteplast. Alternativet er å la massen ligge og pukke på toppen.

Demning i hagen - hva gjør jeg? - dem1.jpg - jaxryDemning i hagen - hva gjør jeg? - dem2.jpg - jaxryDemning i hagen - hva gjør jeg? - dem3.jpg - jaxry
Signatur

   #1
 24,742     Akershus     1
Med en bekk i nærheten ville jeg vurdert en grunn dam. Ikke mange som har mulighet for rennende vann i hagen.
Signatur
HSt
   #2
 36,725     Lillestrøm kommune     0
Og vann i rør er en utfordring hvis det blir for lite tversnitt

  (trådstarter)
   #3
 735     Drøbak     0
Med en bekk i nærheten ville jeg vurdert en grunn dam. Ikke mange som har mulighet for rennende vann i hagen.

Ja, har tenkt tanken. Har mulighet til dette lenger opp i terrenget, som er nærmere huset
Signatur
  (trådstarter)
   #4
 735     Drøbak     0
Og vann i rør er en utfordring hvis det blir for lite tversnitt


Har ikke bodd her lenge, så vet ikke hvor store vannmengder som kan ventes. Det er et 90mm drensrør ut av demningen per dd. og i vinter var det store mengder is på nedsiden. Det er planlagt å legge om grøft og drenering av vei ovenfor, og mye av vannet vil nok da ledes til kum høyere opp.
Signatur
TSt
   #5
 14,587     0
En må huske at det er andre regler i dag for sikring av dammer enn en sikkert hadde for 100 år siden. Har avløpet vært åpent hele tiden så en vet at den er tom. En må være varsom med å fjerne masser i bakkant, plutselig forsvinner vannet under demningen og alt blir gravd bort av vannet som stikker av.
  (trådstarter)
   #6
 735     Drøbak     0
En må huske at det er andre regler i dag for sikring av dammer enn en sikkert hadde for 100 år siden. Har avløpet vært åpent hele tiden så en vet at den er tom. En må være varsom med å fjerne masser i bakkant, plutselig forsvinner vannet under demningen og alt blir gravd bort av vannet som stikker av.

Har tømt den helt og har som mål å holde den tom fram til jeg får ordnet dreneringen. Merker meg at det er mye vannsig langs bunnen i nærheten av der drensrøret går ut (laveste punkt). Den er støpt på fjell hele veien og står i bratt terreng. Tanken var å fjerne mudder som har bygget seg opp i demningen, langs muren, og legge knotteplast og pukk, slik at trykket på muren blir så lite som mulig
Signatur
HSt
   #7
 36,725     Lillestrøm kommune     0
Hos oss er det flere episoder der villa vei er dekket med mange cm med vann ved nedbør. Hos meg går denne flodbølgen ned i veigrøft og til en kum, den drar med seg grus som ligger i grøften

90mm er kun egnet til å endre nivå over lang tid, det er ikke noe flomvern.

Inngangsrister til slike rør er også en faktor, de går lett tett med løv og annet rusk

Det finnes visst løsninger med netting noen cm under vannspeil.