1,491    1    0  

Dimensjoner på bjelkelag for terasse 8x18m

 1,062     Lindesnes     0
Jeg skal bygge en terassse i hovedetasjen på ca 8x18 m.
Den ene langsiden er dels festet i husveggen og noe viler på en ståldrager.
Den ene kortisiden vil hvile på en støttemur i betong.

Jeg ønsker minst mulig støtter under terassen, siden jeg vil bruke dette som lagerplass for båt,bil, atv og annet.

Hva er annbefalt av dimesjoner for å unngå svai og svikt i terassen, må jeg bruke ståldragere og eller holder det med trebjelker på ett spenn på 8 meter?
Signatur

   #1
 33     Asker     0

Jeg skal bygge en terassse i hovedetasjen på ca 8x18 m.
Den ene langsiden er dels festet i husveggen og noe viler på en ståldrager.
Den ene kortisiden vil hvile på en støttemur i betong.

Jeg ønsker minst mulig støtter under terassen, siden jeg vil bruke dette som lagerplass for båt,bil, atv og annet.

Hva er annbefalt av dimesjoner for å unngå svai og svikt i terassen, må jeg bruke ståldragere og eller holder det med trebjelker på ett spenn på 8 meter?


Hei :)

Dimensjonert for en snølast på 4,5 kN/m2 vil du med 48 x 223mm som legges i c/c 40 cm, kan du tøye max lysåpning til 3,7 meter for C18 og 4,1 meter for C24. Ved 48 x 198 og c/c 60 cm er det henholdsvis 2,7 og 3,1 meter.

Her må du inn med min. en understøttelse for terrassebjelkene. Hva som er mest hensiktsmessig å benytte (stål eller tre) avhenger av hvor tett du kan/vil benytte stolper i rommet under terrassen.
Signatur